19/9497 Kirke Fasadeutbedring - Anbud - Miljøindex

19/9497 Kirke Fasadeutbedring

Oppdragsgiver: Sandefjord Kommune Org.nr: 916882807
Telefon: 33416000
Web: www.sandefjord.kommune.no E-post: postmottak@sandefjord.kommune.no
Primær kontakt: Birgitte Christensen
Primær kontakt e-post: birgitte.christensen@sandefjord.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Vestfold, Kommune: Sandefjord
Sammendrag: Sandefjord kommune inviterer til konkurranse om renovering av fasade på Skjee kirke.Skjee langkirke er en kirke fra 1100 tallet som ligger nær tettstedet Stokke i Sandefjord kommune. Byggverkets utvendige fasader er hovedsakelig av stein. Gavlene er av tre.På 1800-tallet kom det krav om kirkebyggenes størrelse og om å forbedre lysforholdene. Det resultatet at sørveggen ble flyttet ca. 1,5 m ut, og korveggen 6 m mot øst. Skilleveggen mellom skip og kor ble fjernet, og i den nye sørveggen ble det plassert 3 store rundbuede vinduer. Veggen mot nord er autentisk, og uten vinduer, som i middelalderen. Kirken fikk også to gallerier.I 1936 ble det bygget et nytt tårn i betong med en forblending av stein. 
Bransje(r): 4521130 - Fasadeentreprenører, fasademontasje
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 21.06.2019
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 06.06.2019
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no