Kartlegging universell utforming, kommunale bygg - Anbud - Miljøindex

Kartlegging universell utforming, kommunale bygg

Oppdragsgiver: Lillehammer Kommune Org.nr: 945578564
Telefon: 61050500
Web: www.lillehammer.kommune.no/ E-post: postmottak@lillehammer.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 46910650
Primær kontakt: Tone Ruud
Primær kontakt e-post: tone.ruud@lillehammer.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Oppland, Kommune: Lillehammer
Sammendrag: Lillehammer kommune har mange kommunale bygg som huser mange brukere.Av disse har kommunen 12 barnehager, 11 skoler, 8 bofellesskap og5 bo - og servicesentre samt øvrige kommunale eiendommer som til daglig er tilgjengelig for det offentlige. Universell utforming skal kartlegges og dokumenteres for et utvalg av disse. Forslag til tiltak skal også dokumenteres.
Bransje(r): 7420110 - Arkitekter
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 26.06.2019
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 07.06.2019
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no