Analyseutstyr til Hawassa University - Anbud - Miljøindex

Analyseutstyr til Hawassa University

Oppdragsgiver: Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Org.nr: 969159570
Telefon: 67230975
Web: www.nmbu.no E-post: feedtechnology@nmbu.no
Primær kontakt: Heikki Fjelldal
Primær kontakt e-post: innkjopl@nmbu.no
Utførelsessted: Fylke: Akershus, Kommune: Ås
Sammendrag: Norges miljø- og biovitenskapelige universitetet (NMBU), ved Fakultet for landskapsfag og samfunnsfag (LANDSAM) innbyr til åpen anbudskonkurranse i forbindelse med anskaffelse av tre forskjellige laboratorie analyseinstrumenter (se kravspesifikasjon) .Utstyret skal leveres College of Agriculture, Hawassa University, Ethiopia.
Bransje(r): 5190003 - Laboratorieutstyr og -instrumenter
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 26.08.2019
Språk: Engelsk
Publiseringsdato: 03.07.2019
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no