Prosjektering av bru "Øvre Møllefoss" - Anbud - Miljøindex

Prosjektering av bru "Øvre Møllefoss"

Oppdragsgiver: Melhus Kommune Org.nr: 938726027
Telefon: 72858000
Web: www.melhus.kommune.no/ E-post: postmottak@melhus.kommune.no
Primær kontakt: Lars Arne Andreassen
Primær kontakt e-post: lars.arne.andreassen@melhus.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Sør-Trøndelag, Kommune: Melhus
Sammendrag: Melhus kommune skal rehabilitere Øvre Møllefoss bru.Dagens bru er i betong med ca. 14m spennlengde og bredden er ca. 3,5m. Brua er bygd først på 1950 tallet.Brua ligger i Lundadalen på Lundamo i Melhus kommune. Vi ønsker at brua skal kunne klassifiseres til BK 10 etter rehabiliteringa.I tillegg til selve betongarbeidet skal det monteres rekkverk på og ved brua samt asfalteres på sidene.Nødvendig vegetasjonsrydding skal inngå.Vi ønsker pris på prosjektering og utarbeidelse av kostnadsoverslag på denne utførelsen.
Bransje(r): 7420142 - Konsulenter (vei- og bruprosjektering)
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 04.10.2019
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 06.08.2019
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no