Kjelling trafostasjon - 2. Bygg - Totalentreprise - Anbud - Miljøindex

Kjelling trafostasjon - 2. Bygg - Totalentreprise

Oppdragsgiver: NORDLANDSNETT AS Org.nr: 990892679
Telefon: 75545110
Web: www.nordlandsnett.no E-post: firmapost@nordlandsnett.no
Kontaktpunkt: +47 95402994
Primær kontakt: Tore Bjørnådal Storli
Primær kontakt e-post: tore.storli@nordlandsnett.no
Utførelsessted: Fylke: Nordland, Kommune: Gildeskål
Sammendrag: Anskaffelsen gjennomføres i henhold til lov om offentlige anskaffelser av 17. juni 2016 og forskrift om innkjøpsregler i forsyningssektorene 2016-08-12-975. del I. Kontraktstildeling vil bli foretatt etter prosedyren åpen tilbudskonkurranse.Kontrakt tildeles etter kontraktsbestemmelser NS 8407:2011 "Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser", med de endringer beskrevet i konkurransegrunnlaget.
Bransje(r): 4531001 - Elektroentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 30.09.2019
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 23.08.2019
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no