Automatisk slukkeanlegg - Anbud - Miljøindex

Automatisk slukkeanlegg

Oppdragsgiver: Boligbygg Oslo KF Org.nr: 974780747
Telefon: 23460500
Web: www.boligbygg.no E-post: postmottak@bby.oslo.kommune.no
Primær kontakt: Magnus H Dagestad
Primær kontakt e-post: magnus@innkjopskontoret.no
Utførelsessted: Fylke: Oslo
Sammendrag: Oslo kommune v/ Boligbygg Oslo KF, heretter kalt oppdragsgiver, inviterer til åpen tilbudskonkurranse i forbindelse med anskaffelse av automatisk slukkeanlegg. Anskaffelsen gjelder for prosjektering og montering av heldekkende slukkeanlegg i Herregårdsveien 4 C-S, Johan Sverdrups vei 43 og Welhavens gate 11. Anskaffelsen skal gjennomføres som en totalentreprise iht. NS 8407. Tilbyder skal være Totalentreprenør (TE), og TE må knytte til seg de samarbeidspartnere som er hensiktsmessig og nødvendig for å gjennomføre oppdraget.For nærmere informasjon viser vi til anskaffelsesdokumentene.
Bransje(r): 5165920 - Brannvern- og brannslukningsutstyr, forhandlere
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 04.11.2019
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 02.10.2019
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no