Kompressorer for medisinsk trykkluft til Sørlandet sykehus Flekkefjord - Anbud - Miljøindex

Kompressorer for medisinsk trykkluft til Sørlandet sykehus Flekkefjord

Oppdragsgiver: SYKEHUSINNKJØP HF Org.nr: 916879067
Primær kontakt e-post: post@sykehusinnkjop.no
Sammendrag: Oppdragsgivers forespørsel gjelder tilbud på levering av 2 stk. Kompressorer for medisinsk trykkluft til Sørlandet sykehus i Flekkefjord (SSF).Leveransen innkluderer levering kompressorer, installasjon, igangkjøring og bygningsmessige arbeider.I tillegg skal det gis tilbud på serviceavtaler for anlegget
Bransje(r): 5165520 - Kompressorer, forhandlere
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 18.11.2019
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 09.10.2019
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no