UNN HF - Ny dialyseavdeling - 004 - Ventilasjonentreprise - Anbud - Miljøindex

UNN HF - Ny dialyseavdeling - 004 - Ventilasjonentreprise

Oppdragsgiver: Universitetssykehuset Nord-Norge HF Org.nr: 983974899
Telefon: 77626000
Web: www.unn.no/ E-post: post@unn.no
Primær kontakt: Marita Sørensen
Primær kontakt e-post: marita.sorensen2@unn.no
Utførelsessted: Fylke: Troms
Sammendrag: UNN HF, herav kalt oppdragsgiver, inviterer nå til tilbudskonkurransen av «Ny dialyseavdeling» del 1 (i B2) og del 2 (i B3). Det henvises til prisskjema og kravspesifikasjon for nærmere omfang og detaljering av anskaffelsen.Den nye avdelingen består av en total renovering av et område på ca. 610 m2 og byggingen av det respektive tekniske rom på taket (ca. 100 m2). Det vil bli utviklet i plan 9 av B-fløy delt i to deler.Prosjektet vil bestå av delte entrepriser: bygg (del 1 inkluderer teknisk rom på taket), rør, ventilasjon og elektro, tele og automasjonsentreprise i hovedsak.
Bransje(r): 4533040 - Ventilasjonsentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 22.11.2019
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 17.10.2019
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no