Anskaffelse - rammeavtale for kjøp av vektertjenester - Anbud - Miljøindex

Anskaffelse - rammeavtale for kjøp av vektertjenester

Oppdragsgiver: Norges Handelshøyskole Org.nr: 974789523
Telefon: 55959000
Web: www.nhh.no/ E-post: nhh.postmottak@nhh.no
Primær kontakt: Anette Undheim
Primær kontakt e-post: anette.undheim@nhh.no
Utførelsessted: Fylke: Hordaland
Sammendrag: NHH skal inngå rammeavtale for vektertjenester. Avtalen vil omfatte mottak av alarm (tilknytning av høyskolens alarmanlegg til døgnbemannet vaktsentral), betjening av vakttelefon, vekterutrykning og stasjonært vakthold.
Bransje(r): 7460020 - Vaktselskaper
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 21.11.2019
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 24.10.2019
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no