Steinkjer sentrum - Anbud - Miljøindex

Steinkjer sentrum

Oppdragsgiver: Steinkjer Kommune Org.nr: 840029212
Telefon: 74169000
Web: www.steinkjer.kommune.no/ E-post: postmottak@steinkjer.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 74169005
Primær kontakt: Jon Birger Johnsen
Primær kontakt e-post: hilde.melhus@inderoy.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Nord-Trøndelag, Kommune: Steinkjer
Sammendrag: Steinkjer kommune inviterer konsulentteam innen arkitektur og plan til et honorert parallelloppdrag for å få kreative og realistiske innspill til en helhetlig utvikling av Steinkjer sentrum til et attraktivt og klimavennlig møtested. Parallelloppdraget skal bidra til kommunens arbeid med visjoner, fremtidsbilder og gjennomføringsstrategi for utviklingen av sentrum, og danne grunnlag for kommunens arbeid med ny kommunedelplan Steinkjer sentrum. Kommunen vil benytte prosessen og bidragene til å skape oppmerksomhet rundt det forestående planarbeidet, samt til å engasjere til debatt blant administrasjon, politikere, innbyggere, utbyggere og næringsliv.
Bransje(r): 7420110 - Arkitekter | 7420916 - Arkitekter
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 09.12.2019
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 05.11.2019
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no