Byggentreprise nytt ventilasjonsrom Dypedalsåsen - Anbud - Miljøindex

Byggentreprise nytt ventilasjonsrom Dypedalsåsen

Oppdragsgiver: Hvaler Kommune Org.nr: 964947082
Telefon: 69375000
Web: www.hvaler.kommune.no/ E-post: postmottak@hvaler.kommune.no
Primær kontakt: Jon Edgar Hobekk
Primær kontakt e-post: jonjoh@hvaler.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Østfold, Kommune: Hvaler
Sammendrag: På vegne av Hvaler Kommune innbys det herved til tilbudskonkurranse for inngåelse av avtale om oppføring av nytt ventilasjonsrom (påbygg) for Dypedalåsen Sykehjem.Fullstendig beskrivelse av leveransen følger av vedleggene til konkurransegrunnlaget.
Bransje(r): 4533040 - Ventilasjonsentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 11.12.2019
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 11.11.2019
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no