Byggeleder for totalentreprisen Geithus bru - Anbud - Miljøindex

Byggeleder for totalentreprisen Geithus bru

Oppdragsgiver: Modum kommune Org.nr: 970491589
Telefon: 32789300
Web: www.modum.kommune.no/ E-post: post@modum.kommune.no
Primær kontakt: Tor Kristian Kristiansen
Primær kontakt e-post: tor.kristian@innkjopskontoret.no
Utførelsessted: Fylke: Buskerud, Kommune: Modum
Sammendrag: Modum kommune er oppdragsgiver for bygging av ny Geithus bru. Entrepriseform er totalentreprise. Konkurransen vil bli kunngjort på Doffin i løpet av kort tid.Denne anskaffelsen gjelder byggeleder/byggherreombud til totalentreprisen.Tiltaket (byggingen) inkluderer:omlegging av veg/ny kryssløsning til ny bruomgjøring av eksisterende bro til gang-/sykkelveifjerning av påhengt gangbane på dagens brorehabilitering av øvrige konstruksjonerbygging av ca. 430 m ny gang - og sykkelveg, parallelt med hovedveientilknytningsveier på begge sier av elvaomlegging av eksisterende og nye tekniske ledninger og føringer i grunnen som blir berørt av tiltakenebelysning av eksisterende bro, ny bro og veier
Bransje(r): 7420261 - Konsulenter (byggeledelse)
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 09.12.2019
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 15.11.2019
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no