Øvre Åssiden- Landfall ledningsanlegg - Anbud - Miljøindex

Øvre Åssiden- Landfall ledningsanlegg

Oppdragsgiver: Glitrevannverket IKS Org.nr: 971034637
Telefon: 32254200
Web: www.glitre.no E-post: post@glitre.no
Kontaktpunkt: +47 90184250
Primær kontakt: Dag Runar Hansen
Primær kontakt e-post: dag-runar@glitre.no
Utførelsessted: Fylke: Buskerud, Kommune: Drammen
Sammendrag: Det skal bygges et ledningsanlegg i DN600 fra Landfalltjern til Øvre Åssiden høydebasseng. I enden av ledningen skal det det bygges et kraftverk for produksjon av elektrisk kraft. Bygg inngår i denne entreprisen, men elektro og maskin utlyses parallelt som egen entreprise.
Bransje(r): 4531001 - Elektroentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 30.12.2019
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 21.11.2019
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no