Tisjøen vannbehandlingsanlegg, Eidsvoll kommune - Anbud - Miljøindex

Tisjøen vannbehandlingsanlegg, Eidsvoll kommune

Oppdragsgiver: Eidsvoll Kommune Org.nr: 964950113
Telefon: 66107000
Web: www.eidsvoll.kommune.no/ E-post: post@eidsvoll.kommune.no
Primær kontakt: Mona Andersen
Primær kontakt e-post: mona.margrethe.andersen@orik.no
Utførelsessted: Sted: hele Norge
Sammendrag: Ombygging av Eidsvoll vannverks vannbehandlingsanlegg ved Tisjøen (heretter benevnt Tisjøen VBA). Komplett levering, montering og oppstart av nytt prosessanlegg for ozonering-biofiltrering og ny rentvannstank med tilhørende rørsystem, maskinelt utstyr, maskinell elektro og automasjon. Nytt prosessanlegg skal plasseres i nytt bygg ved siden av dagens anlegg.
Bransje(r): 5165951 - Vannbehandlingsanlegg og -utstyr, forhandlere
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 08.01.2020
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 27.11.2019
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no