FJERNVARME HALDEN SENTRUM - Anbud - Miljøindex

FJERNVARME HALDEN SENTRUM

Oppdragsgiver: Halden kommune Org.nr: 874637122
Telefon: 69174500
Web: www.halden.kommune.no E-post: postmottak@halden.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 90097361
Primær kontakt: Ingar Orud
Primær kontakt e-post: ingar.orud@halden.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Østfold, Kommune: Halden
Sammendrag: Halden kommune har vedtatt å forsyne kommunale bygg i sentrum med fjernvarme fra avløpsrenseanlegget på Remmen. Det er tidligere lagt ned fjernvarmerørledninger fra Remmen RA og frem til Walkers gate. Denne entreprisen omfatter legging og montering av fjernvarmrørledninger videre frem til "Rådhuskvartalet. Nye rørledninger vil kunne legges i åpne grøfter som graves og ferdigstilles - med omfylling og igjenfylling - av annen entreprenør.
Bransje(r): 4030001 - Fjernvarme
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 05.02.2020
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 20.12.2019
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no