Byggeledelse - Portefølje 1001 - Anbud - Miljøindex

Byggeledelse - Portefølje 1001

Oppdragsgiver: Forsvarsbygg Org.nr: 975950662
Telefon: 81570400
Web: www.forsvarsbygg.no E-post: post@forsvarsbygg.no
Primær kontakt: Espen Limstrand
Primær kontakt e-post: espen.limstrand@forsvarsbygg.no
Utførelsessted: Fylke: Akershus, Kommune: Bærum
Sammendrag: Oppdragsgiver skal inngå kontrakt om 1 byggeleder til 1 prosjekt Portefølje 1001.Kontrakt med byggeleder vil i tillegg omfatte opsjon på ytterligere 2 prosjekter i porteføljen, med flere av egenskapene til innledendeprosjekt. Hele porteføljen gjennomføres i Oslo-området. Forventet avslutning på opsjonene er desember 2021.Hele porteføljen gjennomføres i Oslo-området.
Bransje(r): 7420261 - Konsulenter (byggeledelse)
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 31.01.2020
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 10.01.2020
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no