Byggeleder fv. 573 Hjellestadvegen - Anbud - Miljøindex

Byggeleder fv. 573 Hjellestadvegen

Oppdragsgiver: Vestland fylkeskommune Org.nr: 821311632
Telefon: 55239000
Web: www.vestlandfylke.no E-post: post@vlfk.no
Primær kontakt: Frida Solberg Ellingsen
Primær kontakt e-post: Frida.Solberg.Ellingsen@vlfk.no
Sammendrag: Oppdragsgiver ønsker tilbud på levering av rådgivningstjenester i form av én byggeleder på prosjektet fv. 573 Hjellestadvegen. Byggelederen skal kunne bistå øvrige prosjekter i Prosjekt Bergen etter behov. Anskaffelsen består av én byggeleder i 100 % stilling i perioden fra kontraktsinngåelse til 31. desember 2020. Oppdragsgiver har opsjon på å forlenge avtalen med 1 år + 1 år, på likelydende vilkår.
Bransje(r): 7420261 - Konsulenter (byggeledelse)
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 25.02.2020
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 22.01.2020
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no