HALDEN KOMMUNE, RØRARBEIDER, VARMESENTRALER STORGT 7 OG -8 - Anbud - Miljøindex

HALDEN KOMMUNE, RØRARBEIDER, VARMESENTRALER STORGT 7 OG -8

Oppdragsgiver: Halden komune Org.nr: 959159092
Telefon: 69174500
Web: www.halden.kommune.no/ E-post: postmottak@halden.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 90097361
Primær kontakt: Ingar Orud
Primær kontakt e-post: ingar.orud@halden.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Østfold, Kommune: Halden
Sammendrag: Prosjektets art og omfang: Halden kommune har vedtatt at de kommunale bygningene i Halden sentrum i Storgata 7 og Storgata 8, samt Aladdin Kino skal tilknyttes et fjernvarmenett som er under utbygging. Disse tre byggene innehar i dag separate varmesystemer fordelt ut I fra el-/oljekjeler plassert I tekniske rom i hvert bygg. Planen er å koble varmesystemene I Storgata 7 og - 8 sammen for en fremtidig fjernvarmeforsyning via en felles abonnentsentral for begge byggene plassert i teknisk rom i kjelleren i Storgata 8. Aladdin Kino er planlagt tilkoblet fjernvarmenetet via en egen abonnentsentral. Anskaffelsens verdi er under EØS terskelverdi. Oppdragsgiver gjennomfører anskaffelsen etter reglene for anskaffelser under EØS-terskelverdiene, iht. Forskrift om innkjøpsregler i forsyningssektorene (Forsyningsforskriften "FF"), del I, jfr. forskriftens § 5-1 Anvendelsesområde.
Bransje(r): 7420270 - Konsulenter (VVS- og klimateknikk)
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 23.02.2020
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 30.01.2020
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no