Totalentreprise - bygging av servicebygg på Sørstrand - Anbud - Miljøindex

Totalentreprise - bygging av servicebygg på Sørstrand

Oppdragsgiver: Kinn kommune Org.nr: 820956532
Telefon: 57756000
Web: kinn.kommune.no E-post: post@kinn.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 47635636
Primær kontakt: Marie Arnstad
Primær kontakt e-post: marie.arnstad@kinn.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Sogn og Fjordane, Kommune: Flora
Sammendrag: Stiftinga Sørstrand folkepark har i fleire år arbeidd med å utvikle området Sørstrand, med grillhytte, gapahuk, badestrand og turvegar.Det har og i fleire år vore peika på behovet for eit sanitæranlegg knytt til badeplassen, der Sørstrand folkepark har eit ønskje om utvida fasilitetar knytt til dette anlegget, mellom anna ein liten kiosk, opphaldsrom, garasje, verkstad og lager.Flora kommune er eigar og oppdragsgjevar av oppdraget med bygging av servicebygget på Sørstrand. Tilgjengelig tomteareal er ca. 280 m2. Spelemidlar vil vere ein vesentlig del av finansieringa av eit sanitæranlegg.
Bransje(r): 5246930 - Sanitæranlegg og -utstyr, detalj
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 04.05.2020
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 03.02.2020
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no