Havstein helse- og velferdssenter - rehabilitering av tak og utskifting av ventilasjonsaggregater - Anbud - Miljøindex

Havstein helse- og velferdssenter - rehabilitering av tak og utskifting av ventilasjonsaggregater

Oppdragsgiver: Trondheim kommune Org.nr: 942110464
Telefon: 72540000
Web: www.trondheim.kommune.no/ E-post: tk.postmottak@trondheim.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 91666541
Primær kontakt: Hanne Sandstad
Primær kontakt e-post: h4c1@trondheim.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Sør-Trøndelag, Kommune: Trondheim
Sammendrag: Ved Havstein helse- og velferdssenter skal det gjennomføres en rehabilitering av yttertaket. På grunn av mangelfull lufting må oppbyggingen av yttertaket endres. Det skal legges nytt undertak og enkelte taktroer må byttes pga råte. Eksisterende takstein skal igjenbrukes.De fire ventilasjonsaggregatene som er plassert på loft skal skiftes. Uttransport og inntransport av aggregatdeler er en utfordring. Det er prosjektert utsparing i tak. Nedetiden på hvert aggregat må komprimeres ettersom sykehjemmet skal være i full drift under hele prosjektet.
Bransje(r): 4533040 - Ventilasjonsentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 13.03.2020
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 03.02.2020
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no