Nytt vannbehandlingsanlegg Granli - byggentreprise B1 - Anbud - Miljøindex

Nytt vannbehandlingsanlegg Granli - byggentreprise B1

Oppdragsgiver: GIVAS IKS Org.nr: 989016245
Telefon: 62808200
Web: www.givas.no E-post: post@givas.no
Kontaktpunkt: +47 45022297
Primær kontakt: Ivan Skadsdammen
Primær kontakt e-post: Ivan.skadsdammen@givas.no
Utførelsessted: Fylke: Hedmark, Kommune: Kongsvinger
Sammendrag: GIVAS IKS har besluttet å bygge et nytt vannbehandlingsanlegg på Granli i Kongsvinger.Grunnet utfordringer med flom og høy vannstand skal vannbehandlingsanlegget bygges på et oppfylt område ved siden av dagens vannbehandlingsanlegg. Anlegget skal produsere drikkevann til ca. 18 000 pe i Kongsvinger og Grue.Vannbehandlingsanlegget skal ha et bebygd areal på ca. 1360m2, og skal ha en netto produksjonskapasitet på 900 m3/h. I tilknytning til vannbehandlingsanlegget skal det bygges to rentvannsbasseng à 1500 m3.Arbeidene antas startet opp i mai 2020. Ferdig driftsklart anlegg (oppstart prøvedrift) antas i oktober 2021.Denne entreprisen omfatter byggteknisk arbeid inkludert elektro, automasjon og VVS.Utvendig VA, geoteknikk og vei er beskrevet i en separat entreprise. 
Bransje(r): 5165951 - Vannbehandlingsanlegg og -utstyr, forhandlere
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 14.04.2020
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 09.03.2020
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no