Kommunaltekniske anlegg Harlemåsen, Rakkestad - Anbud - Miljøindex

Kommunaltekniske anlegg Harlemåsen, Rakkestad

Oppdragsgiver: Rakkestad kommune Org.nr: 945372281
Telefon: 69225500
Web: www.rakkestad.kommune.no/ E-post: postmottak@rakkestad.kommune.no
Primær kontakt: Jon Ådalen
Primær kontakt e-post: jon.adalen@rakkestad.kommune.no
Utførelsessted: Sted: hele Norge
Sammendrag: Rakkestad kommune innbyr til åpen tilbudskonkurranse i forbindelse med opparbeidelse av kommunalteknisk anlegg for nytt boligfelt på Harlemåsen, Degernes i Rakkestad kommune. Det planlagte boligområdet ligger øst for Degernes sentrum og er totalt på ca 106 da.Området er ikke tidligere bebygd, men ligger i direkte tilknytning til eksisterende Kirkeng boligområde i Degernes. Prosjektet skal gjennomføres som totalentreprise.
Bransje(r): 7420132 - Konsulenter (kommunalteknikk)
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 27.04.2020
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 18.03.2020
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no