2020 - Ventilasjon og varme - Overhalla administrasjonsbygg - 2020/2 - Anbud - Miljøindex

2020 - Ventilasjon og varme - Overhalla administrasjonsbygg - 2020/2

Oppdragsgiver: Overhalla Kommune Org.nr: 939896600
Telefon: 74280000
Web: www.overhalla.kommune.no/ E-post: postmottak@overhalla.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 91109334
Primær kontakt: Even Buvarp Helsingen
Primær kontakt e-post: even.buvarp.helsingen@overhalla.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Nord-Trøndelag, Kommune: Overhalla
Sammendrag: Overhalla kommune skal gjennomføre utskiftning av varme- og ventilasjonsanlegg ved vårt administrasjonsbygg. I forbindelse med arbeidene er det også behov for betydelig oppgradering av det elektriske systemet i bygget.Oppdragsgiver ønsker at leverandørene gir tilbud på demontering av gamle anlegg, samt avfallshåndtering av disse. Det skal også gis tilbud på levering, montering og igangkjøring av nye anlegg inkludert alle påfølgende arbeider. Prosjektet skal gjennomføres som en totalentreprise basert på NS 8407, hvor ventilasjonsentreprenøren er totalentreprenør.Det vil bli gjennomført befaring ved bygget. Se tabell over viktige datoer for tidspunkt. Vi ber om at leverandører melder interesse for befaringen på forhånd, slik at vi kan organisere denne på en smittemessing trygg måte. Dette innebærer at det ved stor interesse kan bli aktuelt å dele opp befaringen i flere grupper.
Bransje(r): 4533040 - Ventilasjonsentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 09.06.2020
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 05.05.2020
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no