Rammeavtale elektrotjenester - Anbud - Miljøindex

Rammeavtale elektrotjenester

Oppdragsgiver: Bergen og Omland Havn AS Org.nr: 918404635
Primær kontakt: Carl Fredrik Aarø
Primær kontakt e-post: Carl.Aaro@bergen.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Hordaland, Kommune: Bergen
Sammendrag: Rammeavtalen gjelder vedlikeholds-, installasjons- og reparasjonstjenester innen fagområdet elektro. Rammeavtalen er primært ment å dekke behovet for et best mulig vedlikehold av elektriske bygningsinstallasjoner og elanlegg som forvaltes av Bergen Havn. Dette omfatter også nødvendig periodisk- og årlig kontroll på anlegg. Hovedtyngden av eiendomsmassen utgjør ca. 45 bygninger/eiendommer som ligger i Bergen sentrale havn, i tillegg til Bergen Havns bygg i Nøstegaten 30. Andre oppdragstyper innen fagområdet vil også kunne forekomme. Avtalen omfatter ikke nye anlegg eller installasjoner i nybygg.
Bransje(r): 4531001 - Elektroentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 03.06.2020
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 08.05.2020
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no