Tidligere veiledning for forskrifter kunne satt sikkerheten i fare - Miljøindex

Tidligere veiledning for forskrifter kunne satt sikkerheten i fare

Illustrasjon artikkel

Viktige endringer i VTEK10 får konsekvenser for nød- og ledelys.

Standard ISO 16069 (NS 3926 i Norge) benyttes i alle europeiske land, er oversatt til norsk, revidert en god del og likestilt med de andre nødlysnormene vi har i dag. Ordlyden i VTEK10 gjorde at NS3926 fremstod som eneste prekvalifiserte løsning for nødbelysning/ledesystemer i bygg.

– Dette førte til stor uenighet i bransjen og bransjeforeningen Noralarm mente dette førte til ensidig og feil bruk av ledesystemer som resulterte i lavere sikkerhet i bygg. På denne bakgrunnen sendte Noralarm et brev til Kommunal- og regionaldepartementet med ønske om dialog, sier Geir Kvifte, administrerende direktør i Proxll AS.

I forbindelse med revisjonen av VTEK10 i april, har man endret flere viktige avsnitt. Endringene der verdt å merke seg finner du på Proxll sine hjemmesider.

Les mer om Proxll AS her