Stor NATO-kontrakt til Sopra Steria - Miljøindex

Stor NATO-kontrakt til Sopra Steria

Sopra Steria har fått i oppdrag av NATO å levere et logistikkprogram som gir mer effektiv planlegging, økt fleksibilitet og bedre støtte til tropper i kamp.

Direktør for forretningsutvikling i Sopra Steria i Skandinavia, Ragnhild Hauge, sier at dette er en betydningsfull kontrakt i europeiske sammenheng som styrker Sopra Sterias posisjon som en solid aktør i forsvarsmarkedet.

Programmet som leveres skal spille en avgjørende rolle for NATOs fremtidige evne til å planlegge og koordinere ressurser og forsyninger, medisinsk støtte og forflytninger av personell og utstyr.

Les mer på Sopra Sterias hjemmesider.