Groruddalssatsingen - Miljøindex

Groruddalssatsingen

Illustrasjon artikkel

Oslo kommune står bak det store og vellykkede prosjektet som startet opp i 2007 og som fikk det beskrivende navnet Groruddalssatsingen.

I august 2016 ble det til glede for beboere og andre i nettopp Groruddalen, vedtatt at Groruddalssatsingen skal vare i 10 nye år. 

 

De fire programområdene er:

  • Miljøvennlig transport i Groruddalen
  • Alna, grønnstruktur, idrett og kulturmiljø
  • Bolig, -by- og stedsutvikling (områdeløft)
  • Oppvekst, utdanning, levekår, kulturaktiviteter og inkludering

 

Les alt om Groruddalssatsingen her