Enkle tips til trygg og riktig vedfyring - Miljøindex

Enkle tips til trygg og riktig vedfyring

Illustrasjon artikkel

Vedfyring er, i tillegg til trafikk, en viktig kilde til lokal luftforurensning av svevestøv i Oslo, og kan på kalde vinterdager bidra mer enn trafikken til konsentrasjonene.

Svevestøv kan føre til negative helseeffekter og det er ønskelig at konsentrasjonene er så lave som mulig. Ved å fyre riktig sørger du for at utslippene av partikler blir lavere og du bidrar dermed til bedre lokal luftkvalitet, bedre inneklima hos deg selv, og også bedre brannsikkerhet.

 

Les hele saken her