Viktige strakstiltak for byggeiere - Miljøindex

Viktige strakstiltak for byggeiere

Illustrasjon artikkel

De ti strakstiltakene eiendomssektoren anbefaler i sitt veikart mot 2050 er både nyttige og viktige. Og mange er godt i gang, mener rådgivere i Hjellnes Consult.

Bærekraftig utvikling

Grønn Byggallianse og Norsk Eiendom har utarbeidet veikartet som et innspill til regjeringens utvalg for grønn konkurransekraft. Det har konkrete anbefalinger til strakstiltak både for byggeiere og myndigheter. En rekke store eiendomsaktører har allerede sluttet seg til anbefalingene.

– En del av dette er tiltak vi har jobbet med i en årrekke, men de er ikke mindre viktige av den grunn, understeker Bjørn-Yngve Kinzler Eriksen, fagansvarlig energi og miljø i Hjellnes Consult.

#1 Mange er miljøsertifisert

Første anbefaling er å miljøsertifisere organisasjoner etter ISO 14001 eller Miljøfyrtårn. Dette har etter hvert blitt vanlig.

– De aller fleste rapporterer nå i forhold til et miljøsystem. ISO er mest aktuelt for dem som jobber internasjonalt, mener Eriksen.

Hjellnes Consult er selv Miljøfyrtårn-sertifisert.

– I tillegg har vi et system for å miljøsertifisere prosjekteringen vi leverer, og dette er en del av vårt KS-system, opplyser miljørådgiver Eirik Rudi Wærner. Selskapet har i flere år jobbet med å utvikle Miljøfyrtårn-kriterier for prosjektering. Dette betyr at alle rådgivere må resertifisere seg etter de nye kravene.

#2 Fossilfri oppvarming

– Det er veldig lett å stille seg bak anbefalingen om å fjerne fossil oppvarming. Utfordringen handler først og fremst om alternativer til fossil topplast, mener Kjetil Lindberg, rådgiver VVS/Energi. For bygninger innenfor konsesjonsområder for fjernvarme kan det være et alternativ å koble seg på fjernvarmenettet. Velger du varmepumpe, trenger du topplast.

– Her er fossilfrie valgmuligheter begrenset; i praksis til bioolje, biobrensel eller elektrisitet, sier Lindberg.

Bioolje krever en liten ombygging av oljekjelen, mens biobrensel som bark eller pellets krever ny kjel. Biobrensel er lite aktuelt i byer.

– Elektrisitet er fleksibelt, men kan gi utfordringer med overføringskapasitet til bygget, poengterer Lindberg.

#3 Velg giftfrie bygningsprodukter

Det å unngå bygningsprodukter med helse- og miljøfarlige stoffer kan være vanskelig.

– Særlig når det gjelder maling og fugemasser, sier Wærner.

Det finnes alternativer, men det er ikke alltid at de oppfyller kundens ønsker. Den største utfordringen er når produsenten har valgt bort innsatsstoffer som har faremerking, og alt ser fint ut på papiret.

– Da må vi vurdere om de alternative stoffene som ikke er deklarert holder mål. Ved ombygging eller riving er det påbudt å kartlegge omfanget av farlige stoffer gjennom en miljøkartlegging, og her er vi blant de ledende i Norge, sier Wærner.

#4 Innfør miljøledelsessystem

BREEAM-In-Use er eksempel på et system byggeiere kan bruke til å gå gjennom sin portefølje og planlegge forbedringer.

– Dette er ikke noe revolusjonerende; det er egentlig et gammelt enøk-verktøy. Men det er et utrolig viktig punkt, mener Eriksen.

Ofte er det bare enkle grep eller tiltak som skal til for å spare energi og bedre miljø.

– Først og fremst handler dette om å øke bevisstheten om hva som er mulig, sier Eriksen.

#5 Tenk på takflater som en ressurs

Kan takflatene brukes til overvannshåndtering, energiproduksjon, rekreasjonsareal eller birøkt? Veikartet anbefaler å utrede dette.

– Veldig mange takflater står uutnyttede. Takareal er en ressurs som kan utnyttes, understreker Eriksen.

Det er viktig å vurdere om takflater kan utnyttes til fordrøying av overvann, men også energiproduksjon vil bli mer aktuelt fremover.

– Og hvorfor ikke ha en hage på taket, eller planter som kan øke det biologiske mangfoldet i området, sier Eriksen.

Takflater kan inngå i eiendommens blågrønne faktor, som er viktig for biologisk mangfold og lokal overvannshåndtering.

#6 Innovasjon krever tilrettelegging

Veikartet anbefaler å premiere innovative løsninger og diskutere risikohåndtering.

– Skal vi få til innovasjon, må prosjektene rigges slik at de legger til rette for det. Hvis byggherrer bestiller tradisjonell totalentreprise, får de ikke innovasjon, understreker Roar Smelhus, direktør Marked og forretningsutvikling.

Innovasjon bør inngå i tildelingskriterier.

– Prosjektet må ha noen som tilrettelegger for innovasjon og har ansvar for det. Vi kan ikke forvente at  de samme aktørene som har prosjektert tradisjonelle løsninger plutselig skal gjøre ting på nye måter uten å bli forklart det, mener Smelhus.

#7 Krev plan for gjenbruk av materialer

Arkitekten bør utarbeide planer for hvordan materialer kan demonteres og gjenbrukes, anbefaler veikartet.

– Å tenke sirkulærøkonomi på denne måten blir stadig mer viktig. Poenget er å velge materialer som gir lavest mulig utslipp gjennom livsløpet, sier energi- og miljørådgiver Jeanette Bøe. Klimagassregnskap og livssyklusanalyse (LCA) er nyttige verktøy for å vurdere materialers miljøegenskaper i hele livssyklusen.

– Dette er helhetlige vurderinger som gjør det lettere å velge et materiale som kanskje koster mer i innkjøp, men som er bedre over livsløpet. Statsbygg har innført klimagassanalyser i alle sine nybyggprosjekter, og da vil andre også følge etter. Vi ser at etterspørselen øker, opplyser Bøe.

#8 Be om beregnet, reell energibruk

I tillegg til beregningskrav i teknisk forskrift anbefaler Grønn Byggallianse og Norsk Eiendom å bestille beregnet, reell energibruk – og dokumentasjon av tiltak som er gjort for å få ned forventet, reell energibruk i drift.

– Evaluering mot forskrift bruker standardiserte verdier, men de forteller sjelden sannheten om byggets energibruk. Et reelt energibudsjett vil gi eier en mye bedre målestokk på hvor mye energi bygget faktisk krever i drift. Det kan også motivere til å gjøre tiltak som ikke gir uttelling i forskrifts-evalueringen, men som like fullt vil gi byggeiere faktiske besparelser på bunnlinjen. At byggherrer faktisk etterspør dette er derfor en god anbefaling, mener Lindberg.

#9 Fremtidens rådgiver er materialrådgiveren

Velg bygningsprodukter med lave klimagassutslipp, som dokumenteres gjennom EPD-er (Environmental Product Declaration), inneklimamerke eller Svane-merket.

– Dette er viktig for ombruk og sirkulærtankegangen, og det er ikke gitt at nye materialer er det beste valget når man skal bygge. Riktig valg krever kunnskap om hele livsløpet til materialer. Vi tror materialkunnskap kommer til å bli en veldig viktig kompetanse fremover, sier Smelhus.

#10 Fossilfri byggeplass: Godt på vei

Anbefalingen om å etterspørre fossilfri byggeplass bør ikke være vanskelig å etterkomme.

– Det er en logisk følge av miljøoppfølgingsplaner. Og det skjer jo allerede. For eksempel har Omsorgsbygg og Bellona samarbeidet om å realisere seks fossile byggeplasser. Alle har svart på dette kravet og tilpasset seg, sier Wærner.

Foreløpig har nok ikke så mange entreprenører utstyr for fossilfri byggeplass, men ved å stille krav kommer de fort på banen.

 

 

 

 

 

Les mer om Hjellnes Consult AS (hovedkontor) her

Les også:
Øyafestivalen - en miljøvennlig festival
Webinar 11. desember om klimatiltak i små kommuner
Nå kan du sitte ute og jobbe, - midt i byen!
Opplev Trondheims nye sentralstasjon
Visste du at din bedrift kan søke tilskudd til ladeinfrastruktur for el-varebiler?
Nyhetsbrev fra Stiftelsen Miljøfyrtårn
Miljøledelseskonferansen 2019
Årets Miljøfyrtårn 2018 er kåret
Nyhetsbrev fra Miljøfyrtårn: Velkommen til konferansen VELKOMMEN TIL MILJØLEDELSE 2016
Oslo kommunes klimastrategi og klimabudsjett 2019
"Framtidens boområder" - i seminarserien Oslo europeisk miljøhovedstad 2019
Miljøledelseskonferansen 26. mars 2019
Kan vi bygge oss ut av klimakrisen?
Kvalex og Miljøindex takker for et vellykket arrangement i forbindelse med Verdens Kvalitetsdag 2016!
Teknologisk Institutt har skiftet navn til Kiwa Teknologisk Institutt
Miljøfyrtårn med kursoversikt 2017
Nyhetsbrev fra Stiftelsen Miljøfyrtårn - september
Miljøgiftkonferansen 2017
Lag egne uttrekk på Miløindex
Nytt fra Miljødirektoratet oktober 2016: Klimasatsmillioner til kommunene
Annonsér på Miljoindex.no
Synliggjør dine anbud på miljoindex.no
GOD PÅSKE!
Nå kan du foreslå kandidater til Oslo miljøpris 2017
Arbeidsmiljødagene 2017 9. - 10. mai
Nyhetsbrev fra Standard Online desember 2016
Oslo kommune - en GRØNN kommune som satser på miljøledelse
Klimabudsjett for 2018
Publikasjoner utgitt av Miljødirektoratet
Nyhetsbrev fra Stiftelsen Miljøfyrtårn 05.05.2017
Overrekkelse av rapport om Grønn konkurransekraft
Nye kriterier for arkitekter og rådgivende ingeniører
Solkart for Oslo
Miljømerking Norge med ny styreleder
Nå kan din bedrift bli "Årets Miljøfyrtårn 2017"
KJEMIKALIEDAGENE 2017
Nyhetsbrev fra Miljøfyrtårn: Miljøfyrtårn nummer 5000
Nyhet fra Asplan Viak: Utbygger Urbanium AS skal i tråd med reguleringsplanen utvikle og bygge byøkologiske boliger i Hauskvartalet i Oslo.
Vinner av Oslo bys arkitekturpris 2016 er Ullevål tårn
Miljøsertifiseringer i Norge
Miljøfyrtårnordningen i Oslo kommune
Ny kalkulator viser effektene av å stille miljøkrav
Matsentralen Oslo har vunnet Oslo miljøpris 2016
Nyheter fra Standard.no september 2016
Kortreist og grønn, og uten bruk av kjemikalier
Seminar: "Har din bedrift orden på kjemikaliene"?
Nytt kurs fra Stiftelsen Miljøfyrtårn
Stiftelsen Miljøfyrtårn: Dra nytte av miljørapporten
Slik kan Oslo kutte CO2-utslippene drastisk
Nå er Miljøfyrtårn anerkjent av EU
Miljøindex ønsker alle våre kunder og samarbeidspartnere en riktig god jul!
Få dager igjen til Verdens Kvalitetsdag - Høstkonferansen 2016
Startskudd for årets store dugnad mot plastavfall!
Sykkelsatsing i Bjørvika: Et steg mot en bilfri by
Oslo Rådhus
Nyhetsbrev fra Miljøfyrtårn: Miljøfyrtårn vil styrke arbeidet mot plast - nye kriterier på vei
Asplan Viak får ansvar for energi og miljø i Regjeringskvartalet
Mottok sertifikat for klimaforpliktelse
Stiftelsen Miljøfyrtårn inviterer til konferanse tirsdag 13. mars
Asplan Viak står bak en av Oslos fineste hager
Miljøindex på Standard Norges konferanse om det Grønne skifte
Nytt Deichman i Bjørvika med ambisiøse miljømål
Asplan Viak: Nytt klimaverktøy for vannbehandlingsanlegg
Hjellnes Consult i festivalsamarbeid
Fullsatt frokostmøte om bynatur
Norsk Standard for merking av sjømat skal gjelde for Europa i sin helhet
Nå har det kommet ny utgave av NS-EN 1990 på norsk og engelsk
Nå satser Elverum grønt
Nå kan du nominere din kandidat til Oslo miljøpris
Felles forbrukerkampanje for bærekraftsmerkene
Miljøfyrtårn og partnere inviterer til Miljøledelse-konferansen 2018: GRØNN FORRETNINGSUTVIKLING
Årets Miljøfyrtårn 2016
Nye Miljøfyrtårn
Clean Energy Awards 2018
KLIMAVURDERING PÅ OMRÅDENIVÅ
Kommuner med flest Miljøfyrtårn-sertifikater
Nytt fra Stiftelsen Miljøfyrtårn: Mål dine miljøprestasjoner for 2016
I nyhetsbrev fra Stiftelsen Miljøfyrtårn: Nå kan du konkurrere om Miljøfyrtårn-prisen!
Seminar 30. november 2017: Veien til det utslippsfrie reiselivet
Næring for klima
Nyhetsbrev fra Stiftelsen Miljøfyrtårn
Flere farlige kjemikalier er feilmerket
SjømatNorge med pressemelding: Sjømat en del av det grønne skiftet
Nå kan du nominere til næringslivets klimapris
Kjemikaliedagene 2016
Nyheter fra Standard.no
Dine rettigheter til miljøinformasjon
Vet du hva miljømerkene står for?
Konferanse: Miljøledelse som innovasjonsdriver 22. november i Oslo
Oslo Miljøpris 2017 deles ut fredag 2. juni
Great Place to Work i Sopra Steria
Proxll med nytt produkt
Oslo kommune: Frist for å nominere til Oslo Miljøpris
Ny veileder om miljømerker kommer 26. april
Klimatilpasningskonferansen 2018 - Lillestrøm 29. november 2018
Vet du om en strand som bør ryddes for avfall?
Nyheter fra Standard.no august 2016
PERSONVERN
Ålesund kommune fikk miljøpris
Verdens Kvalitetsdag 2016
Prosjekterer temapark med nytt museumsbygg
Mål og muligheter for Oslo som Europas miljøhovedstad i 2019
Vegingeniørene tar i bruk banebrytende verktøy
Miljøfyrtårn med webinar 08.06 i HJELP TIL RESERTIFISERING
Nyhetsbrev fra Stiftelsen Miljøfyrtårn: Rekordmange nye Miljøfyrtårn
Oslo Miljøpris 2017
Enkle tips til trygg og riktig vedfyring
Nå blir det kåring av den verste og beste emballasjen
Nytt fra Stiftelsen Miljøfyrtårn: Ny bærekraftsveileder er klar
Sykkelhotell i Oslo
Internasjonalt samarbeid på miljø
ByKuben - Oslo senter for byøkologi
Bærekraftig finans og grønne fond
NFKR Høstkonferansen Bristol 10. november, Verdens Kvalitetsdag 2016 - invitasjon som utstiller
Miljødirektoratet søker norske eksperter til naturpanelet
Miljø- & Samfunnsansvar: Kiwa Teknologisk Institutt tilbyr rådgivning og kurs i miljøledelse.
DNV GL Fuelfighter 2018
Oslo Miljøpris
Internasjonalt samarbeid på miljø
Først ute med miljødeklarasjon i Norge
Oslo Miljøpris 2018 gikk til Oslo Natur og Ungdom
Nyhetsbrev fra Stiftelsen Miljøfyrtårn
Zerokonferansen
Julekonferanse 17. desember - Utdeling av miljødiplomer og pris - for inviterte gjester
Vinner av Fiskeridirektoratets Miljøpris 2018 er kåret!
Nyhetsbrev fra Stiftelsen Miljøfyrtårn : Nå blir det lettere for flere å ta miljøansvar
Cookies
Dine rettigheter til miljøinformasjon
Europas største landstrømanlegg er åpnet i Kristiansand
Disse virksomhetene vant Miljøfyrtårn-kåringen 2017
Nytt fra Miljødirektoratet
Webinarer med lokalt klimaarbeid som tema
Asplan Viak leverer banebrytende klimaregnskap på fylkesnivå
Asplan Viak leverer historisk gode resultater: - Nå skal vi rekruttere!
Grønmo deponiavslutning
Bli medlem på Miljøindex.no
Oslo europeisk miljøhovedstad 2019
Nyheter fra Miljødirektoratet: Kommuner kan søke støtte til klimatilpasning
Storgata skal oppgraderes
Oslo blir Europas miljøhovedstad
Oslo Miljøpris fredag 2. juni 2017

Produktnyheter

Øyafestivalen - en miljøvennlig festival

illustrasjon

Webinar 11. desember om klimatiltak i små kommuner

illustrasjon

Nå kan du sitte ute og jobbe, - midt i byen!

illustrasjon

Opplev Trondheims nye sentralstasjon

illustrasjon

Visste du at din bedrift kan søke tilskudd til ladeinfrastruktur for el-varebiler?

illustrasjon

Nyhetsbrev fra Stiftelsen Miljøfyrtårn

illustrasjon

Miljøledelseskonferansen 2019

illustrasjon

Årets Miljøfyrtårn 2018 er kåret

illustrasjon

Nyhetsbrev fra Miljøfyrtårn: Velkommen til konferansen VELKOMMEN TIL MILJØLEDELSE 2016

illustrasjon

Oslo kommunes klimastrategi og klimabudsjett 2019

illustrasjon

"Framtidens boområder" - i seminarserien Oslo europeisk miljøhovedstad 2019

illustrasjon

Miljøledelseskonferansen 26. mars 2019

illustrasjon

Kan vi bygge oss ut av klimakrisen?

illustrasjon

Kvalex og Miljøindex takker for et vellykket arrangement i forbindelse med Verdens Kvalitetsdag 2016!

illustrasjon

Teknologisk Institutt har skiftet navn til Kiwa Teknologisk Institutt

illustrasjon

Miljøfyrtårn med kursoversikt 2017

illustrasjon

Nyhetsbrev fra Stiftelsen Miljøfyrtårn - september

illustrasjon

Miljøgiftkonferansen 2017

illustrasjon

Lag egne uttrekk på Miløindex

illustrasjon

Nytt fra Miljødirektoratet oktober 2016: Klimasatsmillioner til kommunene

illustrasjon

Annonsér på Miljoindex.no

illustrasjon

Synliggjør dine anbud på miljoindex.no

illustrasjon

GOD PÅSKE!

illustrasjon

Nå kan du foreslå kandidater til Oslo miljøpris 2017

illustrasjon

Arbeidsmiljødagene 2017 9. - 10. mai

illustrasjon

Nyhetsbrev fra Standard Online desember 2016

illustrasjon

Oslo kommune - en GRØNN kommune som satser på miljøledelse

illustrasjon

Klimabudsjett for 2018

illustrasjon

Publikasjoner utgitt av Miljødirektoratet

illustrasjon

Nyhetsbrev fra Stiftelsen Miljøfyrtårn 05.05.2017

illustrasjon

Overrekkelse av rapport om Grønn konkurransekraft

illustrasjon

Nye kriterier for arkitekter og rådgivende ingeniører

illustrasjon

Solkart for Oslo

illustrasjon

Miljømerking Norge med ny styreleder

illustrasjon

Nå kan din bedrift bli "Årets Miljøfyrtårn 2017"

illustrasjon

KJEMIKALIEDAGENE 2017

illustrasjon

Nyhetsbrev fra Miljøfyrtårn: Miljøfyrtårn nummer 5000

illustrasjon

Nyhet fra Asplan Viak: Utbygger Urbanium AS skal i tråd med reguleringsplanen utvikle og bygge byøkologiske boliger i Hauskvartalet i Oslo.

illustrasjon

Vinner av Oslo bys arkitekturpris 2016 er Ullevål tårn

illustrasjon

Miljøsertifiseringer i Norge

illustrasjon

Miljøfyrtårnordningen i Oslo kommune

illustrasjon

Ny kalkulator viser effektene av å stille miljøkrav

illustrasjon

Matsentralen Oslo har vunnet Oslo miljøpris 2016

illustrasjon

Nyheter fra Standard.no september 2016

illustrasjon

Kortreist og grønn, og uten bruk av kjemikalier

illustrasjon

Seminar: "Har din bedrift orden på kjemikaliene"?

illustrasjon

Nytt kurs fra Stiftelsen Miljøfyrtårn

illustrasjon

Stiftelsen Miljøfyrtårn: Dra nytte av miljørapporten

illustrasjon

Slik kan Oslo kutte CO2-utslippene drastisk

illustrasjon

Nå er Miljøfyrtårn anerkjent av EU

illustrasjon

Miljøindex ønsker alle våre kunder og samarbeidspartnere en riktig god jul!

illustrasjon

Få dager igjen til Verdens Kvalitetsdag - Høstkonferansen 2016

illustrasjon

Startskudd for årets store dugnad mot plastavfall!

illustrasjon

Sykkelsatsing i Bjørvika: Et steg mot en bilfri by

illustrasjon

Oslo Rådhus

illustrasjon

Nyhetsbrev fra Miljøfyrtårn: Miljøfyrtårn vil styrke arbeidet mot plast - nye kriterier på vei

illustrasjon

Asplan Viak får ansvar for energi og miljø i Regjeringskvartalet

illustrasjon

Mottok sertifikat for klimaforpliktelse

illustrasjon

Stiftelsen Miljøfyrtårn inviterer til konferanse tirsdag 13. mars

illustrasjon

Asplan Viak står bak en av Oslos fineste hager

illustrasjon

Miljøindex på Standard Norges konferanse om det Grønne skifte

illustrasjon

Nytt Deichman i Bjørvika med ambisiøse miljømål

illustrasjon

Asplan Viak: Nytt klimaverktøy for vannbehandlingsanlegg

illustrasjon

Hjellnes Consult i festivalsamarbeid

illustrasjon

Fullsatt frokostmøte om bynatur

illustrasjon

Norsk Standard for merking av sjømat skal gjelde for Europa i sin helhet

illustrasjon

Nå har det kommet ny utgave av NS-EN 1990 på norsk og engelsk

illustrasjon

Nå satser Elverum grønt

illustrasjon

Nå kan du nominere din kandidat til Oslo miljøpris

illustrasjon

Felles forbrukerkampanje for bærekraftsmerkene

illustrasjon

Miljøfyrtårn og partnere inviterer til Miljøledelse-konferansen 2018: GRØNN FORRETNINGSUTVIKLING

illustrasjon

Årets Miljøfyrtårn 2016

illustrasjon

Nye Miljøfyrtårn

illustrasjon

Clean Energy Awards 2018

illustrasjon

KLIMAVURDERING PÅ OMRÅDENIVÅ

illustrasjon

Kommuner med flest Miljøfyrtårn-sertifikater

illustrasjon

Nytt fra Stiftelsen Miljøfyrtårn: Mål dine miljøprestasjoner for 2016

illustrasjon

I nyhetsbrev fra Stiftelsen Miljøfyrtårn: Nå kan du konkurrere om Miljøfyrtårn-prisen!

illustrasjon

Seminar 30. november 2017: Veien til det utslippsfrie reiselivet

illustrasjon

Næring for klima

illustrasjon

Nyhetsbrev fra Stiftelsen Miljøfyrtårn

illustrasjon

Flere farlige kjemikalier er feilmerket

illustrasjon

SjømatNorge med pressemelding: Sjømat en del av det grønne skiftet

illustrasjon

Nå kan du nominere til næringslivets klimapris

illustrasjon

Kjemikaliedagene 2016

illustrasjon

Nyheter fra Standard.no

illustrasjon

Viktige strakstiltak for byggeiere

illustrasjon

Dine rettigheter til miljøinformasjon

illustrasjon

Vet du hva miljømerkene står for?

illustrasjon

Konferanse: Miljøledelse som innovasjonsdriver 22. november i Oslo

illustrasjon

Oslo Miljøpris 2017 deles ut fredag 2. juni

illustrasjon

Great Place to Work i Sopra Steria

illustrasjon

Proxll med nytt produkt

illustrasjon

Oslo kommune: Frist for å nominere til Oslo Miljøpris

illustrasjon

Ny veileder om miljømerker kommer 26. april

illustrasjon

Klimatilpasningskonferansen 2018 - Lillestrøm 29. november 2018

illustrasjon

Vet du om en strand som bør ryddes for avfall?

illustrasjon

Nyheter fra Standard.no august 2016

illustrasjon

PERSONVERN

illustrasjon

Ålesund kommune fikk miljøpris

illustrasjon

Verdens Kvalitetsdag 2016

illustrasjon

Prosjekterer temapark med nytt museumsbygg

illustrasjon

Mål og muligheter for Oslo som Europas miljøhovedstad i 2019

illustrasjon

Vegingeniørene tar i bruk banebrytende verktøy

illustrasjon

Miljøfyrtårn med webinar 08.06 i HJELP TIL RESERTIFISERING

illustrasjon

Nyhetsbrev fra Stiftelsen Miljøfyrtårn: Rekordmange nye Miljøfyrtårn

illustrasjon

Oslo Miljøpris 2017

illustrasjon

Enkle tips til trygg og riktig vedfyring

illustrasjon

Nå blir det kåring av den verste og beste emballasjen

illustrasjon

Nytt fra Stiftelsen Miljøfyrtårn: Ny bærekraftsveileder er klar

illustrasjon

Sykkelhotell i Oslo

illustrasjon

Internasjonalt samarbeid på miljø

illustrasjon

ByKuben - Oslo senter for byøkologi

illustrasjon

Bærekraftig finans og grønne fond

illustrasjon

NFKR Høstkonferansen Bristol 10. november, Verdens Kvalitetsdag 2016 - invitasjon som utstiller

illustrasjon

Miljødirektoratet søker norske eksperter til naturpanelet

illustrasjon

Miljø- & Samfunnsansvar: Kiwa Teknologisk Institutt tilbyr rådgivning og kurs i miljøledelse.

illustrasjon

DNV GL Fuelfighter 2018

illustrasjon

Oslo Miljøpris

illustrasjon

Internasjonalt samarbeid på miljø

illustrasjon

Først ute med miljødeklarasjon i Norge

illustrasjon

Oslo Miljøpris 2018 gikk til Oslo Natur og Ungdom

illustrasjon

Nyhetsbrev fra Stiftelsen Miljøfyrtårn

illustrasjon

Zerokonferansen

illustrasjon

Julekonferanse 17. desember - Utdeling av miljødiplomer og pris - for inviterte gjester

illustrasjon

Vinner av Fiskeridirektoratets Miljøpris 2018 er kåret!

illustrasjon

Nyhetsbrev fra Stiftelsen Miljøfyrtårn : Nå blir det lettere for flere å ta miljøansvar

illustrasjon

Cookies

illustrasjon

Dine rettigheter til miljøinformasjon

illustrasjon

Europas største landstrømanlegg er åpnet i Kristiansand

illustrasjon

Disse virksomhetene vant Miljøfyrtårn-kåringen 2017

illustrasjon

Nytt fra Miljødirektoratet

illustrasjon

Webinarer med lokalt klimaarbeid som tema

illustrasjon

Asplan Viak leverer banebrytende klimaregnskap på fylkesnivå

illustrasjon

Asplan Viak leverer historisk gode resultater: - Nå skal vi rekruttere!

illustrasjon

Grønmo deponiavslutning

illustrasjon

Bli medlem på Miljøindex.no

illustrasjon

Oslo europeisk miljøhovedstad 2019

illustrasjon

Nyheter fra Miljødirektoratet: Kommuner kan søke støtte til klimatilpasning

illustrasjon

Storgata skal oppgraderes

illustrasjon

Oslo blir Europas miljøhovedstad

illustrasjon

Oslo Miljøpris fredag 2. juni 2017

illustrasjon