Viktige strakstiltak for byggeiere - Miljøindex

Viktige strakstiltak for byggeiere

Illustrasjon artikkel

De ti strakstiltakene eiendomssektoren anbefaler i sitt veikart mot 2050 er både nyttige og viktige. Og mange er godt i gang, mener rådgivere i Hjellnes Consult.

Bærekraftig utvikling

Grønn Byggallianse og Norsk Eiendom har utarbeidet veikartet som et innspill til regjeringens utvalg for grønn konkurransekraft. Det har konkrete anbefalinger til strakstiltak både for byggeiere og myndigheter. En rekke store eiendomsaktører har allerede sluttet seg til anbefalingene.

– En del av dette er tiltak vi har jobbet med i en årrekke, men de er ikke mindre viktige av den grunn, understeker Bjørn-Yngve Kinzler Eriksen, fagansvarlig energi og miljø i Hjellnes Consult.

#1 Mange er miljøsertifisert

Første anbefaling er å miljøsertifisere organisasjoner etter ISO 14001 eller Miljøfyrtårn. Dette har etter hvert blitt vanlig.

– De aller fleste rapporterer nå i forhold til et miljøsystem. ISO er mest aktuelt for dem som jobber internasjonalt, mener Eriksen.

Hjellnes Consult er selv Miljøfyrtårn-sertifisert.

– I tillegg har vi et system for å miljøsertifisere prosjekteringen vi leverer, og dette er en del av vårt KS-system, opplyser miljørådgiver Eirik Rudi Wærner. Selskapet har i flere år jobbet med å utvikle Miljøfyrtårn-kriterier for prosjektering. Dette betyr at alle rådgivere må resertifisere seg etter de nye kravene.

#2 Fossilfri oppvarming

– Det er veldig lett å stille seg bak anbefalingen om å fjerne fossil oppvarming. Utfordringen handler først og fremst om alternativer til fossil topplast, mener Kjetil Lindberg, rådgiver VVS/Energi. For bygninger innenfor konsesjonsområder for fjernvarme kan det være et alternativ å koble seg på fjernvarmenettet. Velger du varmepumpe, trenger du topplast.

– Her er fossilfrie valgmuligheter begrenset; i praksis til bioolje, biobrensel eller elektrisitet, sier Lindberg.

Bioolje krever en liten ombygging av oljekjelen, mens biobrensel som bark eller pellets krever ny kjel. Biobrensel er lite aktuelt i byer.

– Elektrisitet er fleksibelt, men kan gi utfordringer med overføringskapasitet til bygget, poengterer Lindberg.

#3 Velg giftfrie bygningsprodukter

Det å unngå bygningsprodukter med helse- og miljøfarlige stoffer kan være vanskelig.

– Særlig når det gjelder maling og fugemasser, sier Wærner.

Det finnes alternativer, men det er ikke alltid at de oppfyller kundens ønsker. Den største utfordringen er når produsenten har valgt bort innsatsstoffer som har faremerking, og alt ser fint ut på papiret.

– Da må vi vurdere om de alternative stoffene som ikke er deklarert holder mål. Ved ombygging eller riving er det påbudt å kartlegge omfanget av farlige stoffer gjennom en miljøkartlegging, og her er vi blant de ledende i Norge, sier Wærner.

#4 Innfør miljøledelsessystem

BREEAM-In-Use er eksempel på et system byggeiere kan bruke til å gå gjennom sin portefølje og planlegge forbedringer.

– Dette er ikke noe revolusjonerende; det er egentlig et gammelt enøk-verktøy. Men det er et utrolig viktig punkt, mener Eriksen.

Ofte er det bare enkle grep eller tiltak som skal til for å spare energi og bedre miljø.

– Først og fremst handler dette om å øke bevisstheten om hva som er mulig, sier Eriksen.

#5 Tenk på takflater som en ressurs

Kan takflatene brukes til overvannshåndtering, energiproduksjon, rekreasjonsareal eller birøkt? Veikartet anbefaler å utrede dette.

– Veldig mange takflater står uutnyttede. Takareal er en ressurs som kan utnyttes, understreker Eriksen.

Det er viktig å vurdere om takflater kan utnyttes til fordrøying av overvann, men også energiproduksjon vil bli mer aktuelt fremover.

– Og hvorfor ikke ha en hage på taket, eller planter som kan øke det biologiske mangfoldet i området, sier Eriksen.

Takflater kan inngå i eiendommens blågrønne faktor, som er viktig for biologisk mangfold og lokal overvannshåndtering.

#6 Innovasjon krever tilrettelegging

Veikartet anbefaler å premiere innovative løsninger og diskutere risikohåndtering.

– Skal vi få til innovasjon, må prosjektene rigges slik at de legger til rette for det. Hvis byggherrer bestiller tradisjonell totalentreprise, får de ikke innovasjon, understreker Roar Smelhus, direktør Marked og forretningsutvikling.

Innovasjon bør inngå i tildelingskriterier.

– Prosjektet må ha noen som tilrettelegger for innovasjon og har ansvar for det. Vi kan ikke forvente at  de samme aktørene som har prosjektert tradisjonelle løsninger plutselig skal gjøre ting på nye måter uten å bli forklart det, mener Smelhus.

#7 Krev plan for gjenbruk av materialer

Arkitekten bør utarbeide planer for hvordan materialer kan demonteres og gjenbrukes, anbefaler veikartet.

– Å tenke sirkulærøkonomi på denne måten blir stadig mer viktig. Poenget er å velge materialer som gir lavest mulig utslipp gjennom livsløpet, sier energi- og miljørådgiver Jeanette Bøe. Klimagassregnskap og livssyklusanalyse (LCA) er nyttige verktøy for å vurdere materialers miljøegenskaper i hele livssyklusen.

– Dette er helhetlige vurderinger som gjør det lettere å velge et materiale som kanskje koster mer i innkjøp, men som er bedre over livsløpet. Statsbygg har innført klimagassanalyser i alle sine nybyggprosjekter, og da vil andre også følge etter. Vi ser at etterspørselen øker, opplyser Bøe.

#8 Be om beregnet, reell energibruk

I tillegg til beregningskrav i teknisk forskrift anbefaler Grønn Byggallianse og Norsk Eiendom å bestille beregnet, reell energibruk – og dokumentasjon av tiltak som er gjort for å få ned forventet, reell energibruk i drift.

– Evaluering mot forskrift bruker standardiserte verdier, men de forteller sjelden sannheten om byggets energibruk. Et reelt energibudsjett vil gi eier en mye bedre målestokk på hvor mye energi bygget faktisk krever i drift. Det kan også motivere til å gjøre tiltak som ikke gir uttelling i forskrifts-evalueringen, men som like fullt vil gi byggeiere faktiske besparelser på bunnlinjen. At byggherrer faktisk etterspør dette er derfor en god anbefaling, mener Lindberg.

#9 Fremtidens rådgiver er materialrådgiveren

Velg bygningsprodukter med lave klimagassutslipp, som dokumenteres gjennom EPD-er (Environmental Product Declaration), inneklimamerke eller Svane-merket.

– Dette er viktig for ombruk og sirkulærtankegangen, og det er ikke gitt at nye materialer er det beste valget når man skal bygge. Riktig valg krever kunnskap om hele livsløpet til materialer. Vi tror materialkunnskap kommer til å bli en veldig viktig kompetanse fremover, sier Smelhus.

#10 Fossilfri byggeplass: Godt på vei

Anbefalingen om å etterspørre fossilfri byggeplass bør ikke være vanskelig å etterkomme.

– Det er en logisk følge av miljøoppfølgingsplaner. Og det skjer jo allerede. For eksempel har Omsorgsbygg og Bellona samarbeidet om å realisere seks fossile byggeplasser. Alle har svart på dette kravet og tilpasset seg, sier Wærner.

Foreløpig har nok ikke så mange entreprenører utstyr for fossilfri byggeplass, men ved å stille krav kommer de fort på banen.

 

 

 

 

 

Les mer om Hjellnes Consult AS (hovedkontor) her

Les også:
Øyafestivalen - en miljøvennlig festival
Nå kan du sitte ute og jobbe, - midt i byen!
Webinar 11. desember om klimatiltak i små kommuner
Opplev Trondheims nye sentralstasjon
Julekonferanse 17. desember - Utdeling av miljødiplomer og pris - for inviterte gjester
Nyhetsbrev fra Stiftelsen Miljøfyrtårn
Visste du at din bedrift kan søke tilskudd til ladeinfrastruktur for el-varebiler?
Miljøledelseskonferansen 2019
Nyhetsbrev fra Miljøfyrtårn: Velkommen til konferansen VELKOMMEN TIL MILJØLEDELSE 2016
Ålesund kommune fikk miljøpris
Årets Miljøfyrtårn 2018 er kåret
Vannbransjens innovasjonskonferanse 2019 - torsdag 25. april
Oslo kommunes klimastrategi og klimabudsjett 2019
"Framtidens boområder" - i seminarserien Oslo europeisk miljøhovedstad 2019
Miljøledelseskonferansen 26. mars 2019
Kvalex og Miljøindex takker for et vellykket arrangement i forbindelse med Verdens Kvalitetsdag 2016!
Kan vi bygge oss ut av klimakrisen?
Oslo Miljøpris 2017
Miljøfyrtårn med kursoversikt 2017
Nyhetsbrev fra Stiftelsen Miljøfyrtårn - september
Miljøgiftkonferansen 2017
Oversikt over gjenbruksstasjoner
Svanemerket på drikkevareemballasje
Den nordiske biogasskonferansen
Miljøledelseskonferansen 2019
Fagkveld for studenter: Sykkelhovedstaden
Hvordan elektrifisere all bytransport innen 2030?
Kurs i ledelsessystemer for miljø med nye NS-EN ISO 14001, 03.04.2019
Ikke medlem ennå? - Vi har oversikten over miljøsertifiserte leverandører
Arbeidsmiljødagene 2017 9. - 10. mai
Sopra Steria er kåret til Norges beste arbeidsplass tre år på rad!
Klimabudsjett for 2018
Lag egne uttrekk på Miløindex
Nytt fra Miljødirektoratet oktober 2016: Klimasatsmillioner til kommunene
Synliggjør dine anbud på miljoindex.no
Nye kriterier for arkitekter og rådgivende ingeniører
Annonsér på Miljoindex.no
GOD PÅSKE!
Solkart for Oslo
Seminar 30. november 2017: Veien til det utslippsfrie reiselivet
Overrekkelse av rapport om Grønn konkurransekraft
Nå kan din bedrift bli "Årets Miljøfyrtårn 2017"
KJEMIKALIEDAGENE 2017
Bli medlem på Miljøindex.no
Nyhetsbrev fra Standard Online desember 2016
Nyhet fra Asplan Viak: Utbygger Urbanium AS skal i tråd med reguleringsplanen utvikle og bygge byøkologiske boliger i Hauskvartalet i Oslo.
Oslo kommune - en GRØNN kommune som satser på miljøledelse
Asplan Viak: Nytt klimaverktøy for vannbehandlingsanlegg
Publikasjoner utgitt av Miljødirektoratet
Miljøindex på Standard Norges konferanse om det Grønne skifte
Nyhetsbrev fra Stiftelsen Miljøfyrtårn 05.05.2017
Vinner av Oslo bys arkitekturpris 2016 er Ullevål tårn
Zerokonferansen
Miljøsertifiseringer i Norge
Miljøfyrtårnordningen i Oslo kommune
Matsentralen Oslo har vunnet Oslo miljøpris 2016
Mottok sertifikat for klimaforpliktelse
Nyheter fra Standard.no september 2016
Kortreist og grønn, og uten bruk av kjemikalier
Seminar: "Har din bedrift orden på kjemikaliene"?
Nytt kurs fra Stiftelsen Miljøfyrtårn
Stiftelsen Miljøfyrtårn: Dra nytte av miljørapporten
Nyhetsbrev fra Stiftelsen Miljøfyrtårn
Slik kan Oslo kutte CO2-utslippene drastisk
Prosjekterer temapark med nytt museumsbygg
Nå er Miljøfyrtårn anerkjent av EU
Nyhetsbrev fra Stiftelsen Miljøfyrtårn : Nå blir det lettere for flere å ta miljøansvar
Miljøindex ønsker alle våre kunder og samarbeidspartnere en riktig god jul!
Miljømerking Norge med ny styreleder
Få dager igjen til Verdens Kvalitetsdag - Høstkonferansen 2016
Oslo Miljøpris fredag 2. juni 2017
Grønmo deponiavslutning
Startskudd for årets store dugnad mot plastavfall!
Webinarer med lokalt klimaarbeid som tema
Verdens Kvalitetsdag 2016
Nå har det kommet ny utgave av NS-EN 1990 på norsk og engelsk
Stiftelsen Miljøfyrtårn inviterer til konferanse tirsdag 13. mars
SjømatNorge med pressemelding: Sjømat en del av det grønne skiftet
Hjellnes Consult i festivalsamarbeid
Oslo Miljøpris 2017 deles ut fredag 2. juni
Norsk Standard for merking av sjømat skal gjelde for Europa i sin helhet
Nå satser Elverum grønt
Asplan Viak leverer banebrytende klimaregnskap på fylkesnivå
Nå kan du foreslå kandidater til Oslo miljøpris 2017
Nå kan du nominere din kandidat til Oslo miljøpris
Miljøfyrtårn og partnere inviterer til Miljøledelse-konferansen 2018: GRØNN FORRETNINGSUTVIKLING
Oslo Miljøpris
Årets Miljøfyrtårn 2016
Nye Miljøfyrtårn
Nyhetsbrev fra Miljøfyrtårn: Miljøfyrtårn nummer 5000
Clean Energy Awards 2018
Fullsatt frokostmøte om bynatur
Næring for klima
Kjemikaliedagene 2016
Dine rettigheter til miljøinformasjon
Konferanse: Miljøledelse som innovasjonsdriver 22. november i Oslo
Dine rettigheter til miljøinformasjon
Vet du hva miljømerkene står for?
Great Place to Work i Sopra Steria
Proxll med nytt produkt
Nå blir det kåring av den verste og beste emballasjen
Først ute med miljødeklarasjon i Norge
Nyhetsbrev fra Stiftelsen Miljøfyrtårn: Rekordmange nye Miljøfyrtårn
Klimatilpasningskonferansen 2018 - Lillestrøm 29. november 2018
Nytt fra Stiftelsen Miljøfyrtårn: Ny bærekraftsveileder er klar
Sykkelsatsing i Bjørvika: Et steg mot en bilfri by
Enkle tips til trygg og riktig vedfyring
Oslo Rådhus
Sykkelhotell i Oslo
Cookies
ByKuben - Oslo senter for byøkologi
Asplan Viak får ansvar for energi og miljø i Regjeringskvartalet
Teknologisk Institutt har skiftet navn til Kiwa Teknologisk Institutt
Miljøfyrtårn med webinar 08.06 i HJELP TIL RESERTIFISERING
Nå kan du nominere til næringslivets klimapris
Europas største landstrømanlegg er åpnet i Kristiansand
Nyhetsbrev fra Miljøfyrtårn: Miljøfyrtårn vil styrke arbeidet mot plast - nye kriterier på vei
Internasjonalt samarbeid på miljø
Nyheter fra Standard.no august 2016
Mål og muligheter for Oslo som Europas miljøhovedstad i 2019
NFKR Høstkonferansen Bristol 10. november, Verdens Kvalitetsdag 2016 - invitasjon som utstiller
Miljødirektoratet søker norske eksperter til naturpanelet
DNV GL Fuelfighter 2018
Flere farlige kjemikalier er feilmerket
PERSONVERN
Ny kalkulator viser effektene av å stille miljøkrav
Nyheter fra Standard.no
Nytt fra Stiftelsen Miljøfyrtårn: Mål dine miljøprestasjoner for 2016
Ny veileder om miljømerker kommer 26. april
Oslo kommune: Frist for å nominere til Oslo Miljøpris
Vet du om en strand som bør ryddes for avfall?
Internasjonalt samarbeid på miljø
Disse virksomhetene vant Miljøfyrtårn-kåringen 2017
Vinner av Fiskeridirektoratets Miljøpris 2018 er kåret!
Asplan Viak leverer historisk gode resultater: - Nå skal vi rekruttere!
Bærekraftig finans og grønne fond
Asplan Viak står bak en av Oslos fineste hager
Nytt Deichman i Bjørvika med ambisiøse miljømål
Felles forbrukerkampanje for bærekraftsmerkene
Nytt fra Miljødirektoratet
Nyhetsbrev fra Stiftelsen Miljøfyrtårn
Vegingeniørene tar i bruk banebrytende verktøy
KLIMAVURDERING PÅ OMRÅDENIVÅ
Miljø- & Samfunnsansvar: Kiwa Teknologisk Institutt tilbyr rådgivning og kurs i miljøledelse.
Kommuner med flest Miljøfyrtårn-sertifikater
I nyhetsbrev fra Stiftelsen Miljøfyrtårn: Nå kan du konkurrere om Miljøfyrtårn-prisen!
Storgata skal oppgraderes
Oslo europeisk miljøhovedstad 2019
Oslo Miljøpris 2018 gikk til Oslo Natur og Ungdom
Nyheter fra Miljødirektoratet: Kommuner kan søke støtte til klimatilpasning
Oslo blir Europas miljøhovedstad

Produktnyheter

Øyafestivalen - en miljøvennlig festival

illustrasjon

Nå kan du sitte ute og jobbe, - midt i byen!

illustrasjon

Webinar 11. desember om klimatiltak i små kommuner

illustrasjon

Opplev Trondheims nye sentralstasjon

illustrasjon

Julekonferanse 17. desember - Utdeling av miljødiplomer og pris - for inviterte gjester

illustrasjon

Nyhetsbrev fra Stiftelsen Miljøfyrtårn

illustrasjon

Visste du at din bedrift kan søke tilskudd til ladeinfrastruktur for el-varebiler?

illustrasjon

Miljøledelseskonferansen 2019

illustrasjon

Nyhetsbrev fra Miljøfyrtårn: Velkommen til konferansen VELKOMMEN TIL MILJØLEDELSE 2016

illustrasjon

Ålesund kommune fikk miljøpris

illustrasjon

Årets Miljøfyrtårn 2018 er kåret

illustrasjon

Vannbransjens innovasjonskonferanse 2019 - torsdag 25. april

illustrasjon

Oslo kommunes klimastrategi og klimabudsjett 2019

illustrasjon

"Framtidens boområder" - i seminarserien Oslo europeisk miljøhovedstad 2019

illustrasjon

Miljøledelseskonferansen 26. mars 2019

illustrasjon

Kvalex og Miljøindex takker for et vellykket arrangement i forbindelse med Verdens Kvalitetsdag 2016!

illustrasjon

Kan vi bygge oss ut av klimakrisen?

illustrasjon

Oslo Miljøpris 2017

illustrasjon

Miljøfyrtårn med kursoversikt 2017

illustrasjon

Nyhetsbrev fra Stiftelsen Miljøfyrtårn - september

illustrasjon

Miljøgiftkonferansen 2017

illustrasjon

Oversikt over gjenbruksstasjoner

illustrasjon

Svanemerket på drikkevareemballasje

illustrasjon

Den nordiske biogasskonferansen

illustrasjon

Miljøledelseskonferansen 2019

illustrasjon

Fagkveld for studenter: Sykkelhovedstaden

illustrasjon

Hvordan elektrifisere all bytransport innen 2030?

illustrasjon

Kurs i ledelsessystemer for miljø med nye NS-EN ISO 14001, 03.04.2019

illustrasjon

Ikke medlem ennå? - Vi har oversikten over miljøsertifiserte leverandører

illustrasjon

Arbeidsmiljødagene 2017 9. - 10. mai

illustrasjon

Sopra Steria er kåret til Norges beste arbeidsplass tre år på rad!

illustrasjon

Klimabudsjett for 2018

illustrasjon

Lag egne uttrekk på Miløindex

illustrasjon

Nytt fra Miljødirektoratet oktober 2016: Klimasatsmillioner til kommunene

illustrasjon

Synliggjør dine anbud på miljoindex.no

illustrasjon

Nye kriterier for arkitekter og rådgivende ingeniører

illustrasjon

Annonsér på Miljoindex.no

illustrasjon

GOD PÅSKE!

illustrasjon

Solkart for Oslo

illustrasjon

Seminar 30. november 2017: Veien til det utslippsfrie reiselivet

illustrasjon

Overrekkelse av rapport om Grønn konkurransekraft

illustrasjon

Nå kan din bedrift bli "Årets Miljøfyrtårn 2017"

illustrasjon

KJEMIKALIEDAGENE 2017

illustrasjon

Bli medlem på Miljøindex.no

illustrasjon

Nyhetsbrev fra Standard Online desember 2016

illustrasjon

Nyhet fra Asplan Viak: Utbygger Urbanium AS skal i tråd med reguleringsplanen utvikle og bygge byøkologiske boliger i Hauskvartalet i Oslo.

illustrasjon

Oslo kommune - en GRØNN kommune som satser på miljøledelse

illustrasjon

Asplan Viak: Nytt klimaverktøy for vannbehandlingsanlegg

illustrasjon

Publikasjoner utgitt av Miljødirektoratet

illustrasjon

Miljøindex på Standard Norges konferanse om det Grønne skifte

illustrasjon

Nyhetsbrev fra Stiftelsen Miljøfyrtårn 05.05.2017

illustrasjon

Vinner av Oslo bys arkitekturpris 2016 er Ullevål tårn

illustrasjon

Zerokonferansen

illustrasjon

Miljøsertifiseringer i Norge

illustrasjon

Miljøfyrtårnordningen i Oslo kommune

illustrasjon

Matsentralen Oslo har vunnet Oslo miljøpris 2016

illustrasjon

Mottok sertifikat for klimaforpliktelse

illustrasjon

Nyheter fra Standard.no september 2016

illustrasjon

Kortreist og grønn, og uten bruk av kjemikalier

illustrasjon

Seminar: "Har din bedrift orden på kjemikaliene"?

illustrasjon

Nytt kurs fra Stiftelsen Miljøfyrtårn

illustrasjon

Stiftelsen Miljøfyrtårn: Dra nytte av miljørapporten

illustrasjon

Nyhetsbrev fra Stiftelsen Miljøfyrtårn

illustrasjon

Slik kan Oslo kutte CO2-utslippene drastisk

illustrasjon

Prosjekterer temapark med nytt museumsbygg

illustrasjon

Nå er Miljøfyrtårn anerkjent av EU

illustrasjon

Nyhetsbrev fra Stiftelsen Miljøfyrtårn : Nå blir det lettere for flere å ta miljøansvar

illustrasjon

Miljøindex ønsker alle våre kunder og samarbeidspartnere en riktig god jul!

illustrasjon

Miljømerking Norge med ny styreleder

illustrasjon

Få dager igjen til Verdens Kvalitetsdag - Høstkonferansen 2016

illustrasjon

Oslo Miljøpris fredag 2. juni 2017

illustrasjon

Viktige strakstiltak for byggeiere

illustrasjon

Grønmo deponiavslutning

illustrasjon

Startskudd for årets store dugnad mot plastavfall!

illustrasjon

Webinarer med lokalt klimaarbeid som tema

illustrasjon

Verdens Kvalitetsdag 2016

illustrasjon

Nå har det kommet ny utgave av NS-EN 1990 på norsk og engelsk

illustrasjon

Stiftelsen Miljøfyrtårn inviterer til konferanse tirsdag 13. mars

illustrasjon

SjømatNorge med pressemelding: Sjømat en del av det grønne skiftet

illustrasjon

Hjellnes Consult i festivalsamarbeid

illustrasjon

Oslo Miljøpris 2017 deles ut fredag 2. juni

illustrasjon

Norsk Standard for merking av sjømat skal gjelde for Europa i sin helhet

illustrasjon

Nå satser Elverum grønt

illustrasjon

Asplan Viak leverer banebrytende klimaregnskap på fylkesnivå

illustrasjon

Nå kan du foreslå kandidater til Oslo miljøpris 2017

illustrasjon

Nå kan du nominere din kandidat til Oslo miljøpris

illustrasjon

Miljøfyrtårn og partnere inviterer til Miljøledelse-konferansen 2018: GRØNN FORRETNINGSUTVIKLING

illustrasjon

Oslo Miljøpris

illustrasjon

Årets Miljøfyrtårn 2016

illustrasjon

Nye Miljøfyrtårn

illustrasjon

Nyhetsbrev fra Miljøfyrtårn: Miljøfyrtårn nummer 5000

illustrasjon

Clean Energy Awards 2018

illustrasjon

Fullsatt frokostmøte om bynatur

illustrasjon

Næring for klima

illustrasjon

Kjemikaliedagene 2016

illustrasjon

Dine rettigheter til miljøinformasjon

illustrasjon

Konferanse: Miljøledelse som innovasjonsdriver 22. november i Oslo

illustrasjon

Dine rettigheter til miljøinformasjon

illustrasjon

Vet du hva miljømerkene står for?

illustrasjon

Great Place to Work i Sopra Steria

illustrasjon

Proxll med nytt produkt

illustrasjon

Nå blir det kåring av den verste og beste emballasjen

illustrasjon

Først ute med miljødeklarasjon i Norge

illustrasjon

Nyhetsbrev fra Stiftelsen Miljøfyrtårn: Rekordmange nye Miljøfyrtårn

illustrasjon

Klimatilpasningskonferansen 2018 - Lillestrøm 29. november 2018

illustrasjon

Nytt fra Stiftelsen Miljøfyrtårn: Ny bærekraftsveileder er klar

illustrasjon

Sykkelsatsing i Bjørvika: Et steg mot en bilfri by

illustrasjon

Enkle tips til trygg og riktig vedfyring

illustrasjon

Oslo Rådhus

illustrasjon

Sykkelhotell i Oslo

illustrasjon

Cookies

illustrasjon

ByKuben - Oslo senter for byøkologi

illustrasjon

Asplan Viak får ansvar for energi og miljø i Regjeringskvartalet

illustrasjon

Teknologisk Institutt har skiftet navn til Kiwa Teknologisk Institutt

illustrasjon

Miljøfyrtårn med webinar 08.06 i HJELP TIL RESERTIFISERING

illustrasjon

Nå kan du nominere til næringslivets klimapris

illustrasjon

Europas største landstrømanlegg er åpnet i Kristiansand

illustrasjon

Nyhetsbrev fra Miljøfyrtårn: Miljøfyrtårn vil styrke arbeidet mot plast - nye kriterier på vei

illustrasjon

Internasjonalt samarbeid på miljø

illustrasjon

Nyheter fra Standard.no august 2016

illustrasjon

Mål og muligheter for Oslo som Europas miljøhovedstad i 2019

illustrasjon

NFKR Høstkonferansen Bristol 10. november, Verdens Kvalitetsdag 2016 - invitasjon som utstiller

illustrasjon

Miljødirektoratet søker norske eksperter til naturpanelet

illustrasjon

DNV GL Fuelfighter 2018

illustrasjon

Flere farlige kjemikalier er feilmerket

illustrasjon

PERSONVERN

illustrasjon

Ny kalkulator viser effektene av å stille miljøkrav

illustrasjon

Nyheter fra Standard.no

illustrasjon

Nytt fra Stiftelsen Miljøfyrtårn: Mål dine miljøprestasjoner for 2016

illustrasjon

Ny veileder om miljømerker kommer 26. april

illustrasjon

Oslo kommune: Frist for å nominere til Oslo Miljøpris

illustrasjon

Vet du om en strand som bør ryddes for avfall?

illustrasjon

Internasjonalt samarbeid på miljø

illustrasjon

Disse virksomhetene vant Miljøfyrtårn-kåringen 2017

illustrasjon

Vinner av Fiskeridirektoratets Miljøpris 2018 er kåret!

illustrasjon

Asplan Viak leverer historisk gode resultater: - Nå skal vi rekruttere!

illustrasjon

Bærekraftig finans og grønne fond

illustrasjon

Asplan Viak står bak en av Oslos fineste hager

illustrasjon

Nytt Deichman i Bjørvika med ambisiøse miljømål

illustrasjon

Felles forbrukerkampanje for bærekraftsmerkene

illustrasjon

Nytt fra Miljødirektoratet

illustrasjon

Nyhetsbrev fra Stiftelsen Miljøfyrtårn

illustrasjon

Vegingeniørene tar i bruk banebrytende verktøy

illustrasjon

KLIMAVURDERING PÅ OMRÅDENIVÅ

illustrasjon

Miljø- & Samfunnsansvar: Kiwa Teknologisk Institutt tilbyr rådgivning og kurs i miljøledelse.

illustrasjon

Kommuner med flest Miljøfyrtårn-sertifikater

illustrasjon

I nyhetsbrev fra Stiftelsen Miljøfyrtårn: Nå kan du konkurrere om Miljøfyrtårn-prisen!

illustrasjon

Storgata skal oppgraderes

illustrasjon

Oslo europeisk miljøhovedstad 2019

illustrasjon

Oslo Miljøpris 2018 gikk til Oslo Natur og Ungdom

illustrasjon

Nyheter fra Miljødirektoratet: Kommuner kan søke støtte til klimatilpasning

illustrasjon

Oslo blir Europas miljøhovedstad

illustrasjon