Oslo Miljøpris - Miljøindex

Oslo Miljøpris

Illustrasjon artikkel

Deles ut på Bymiljøkonferansen i Oslo rådhus fredag 1. juni.

Oslo kommune deler hvert år ut Oslo miljøpris. Prisen skal stimulere til og belønne nytenking og innsats i miljøarbeidet. Den kan gis til kommunens innbyggere, virksomheter, organisasjoner og næringsliv. I tillegg til selve prisen kan foreslåtte kandidater gis hederlig omtale. ­

Fristen for å nominere kandidater var 13. april 2018. Ved fristens utløp 13. april var det foreslått 21 kandidater til Oslo miljøpris 2018. 

Oslo miljøpris skal gå til noen som ved sin innsats for miljøet i Oslo kan fremstå som et godt eksempel.

Prisvinneren får 50 000 kroner. Hederlig omtale belønnes med 10 000 kroner. Både prisvinner og de som får hederlig omtale får en innrammet diplom. Prisen blir delt ut i Oslo rådhus fredag 1. juni under Bymiljøkonferansen.

Prisen ble delt ut første gang i 1998, da under navnet Oslo bymiljøpris.

 

Les mer om prisen her