KLIMAVURDERING PÅ OMRÅDENIVÅ - Miljøindex

KLIMAVURDERING PÅ OMRÅDENIVÅ

Illustrasjon artikkel

I forbindelse med urbanisering, fortetting, transformasjon og områdeutvikling er ofte klimakonsekvenser et av flere tema som ønskes belyst.

Da er det viktig at man benytter en metodikk som klarer å fange opp potensielle forskjeller som ulike utviklingsalternativer har på områder som for eksempel:

 

 • Transportbehov
 • Transportmiddelvalg
 • Utslipp fra etablering av ny infrastruktur
 • Utslipp fra arealbruksendringer
 • Energibruk til byggene
 • Etc

 

Samtidig er det essensielt at man har en metode for å korrigere for funksjonelle ulikheter mellom ulike utviklingsalternativer, slik at man ikke ender opp med å sammenlikne epler med bananer. Evalueringen bør i størst mulig grad sammenlikne funksjonelt ekvivalente alternativer.

Dette skjer ved at man definerer en «kurv» med funksjoner som alle utredningsalternativene må oppfylle. Hvis en funksjon ikke dekkes på det aktuelle området, må den dekkes ved utbygging et alternativt sted. Klimakonsekvensene av dette inkluderes i beregningene.

Asplan Viak har utviklet en metodikk og en tjeneste som kan brukes til slike utredninger. Metoden kan brukes fra overordnet planlegging og policyutforming, til konsekvensutredning og mer detaljert planlegging og kan brukes av:
 

 • Kommunale planleggere og planmyndigheter
 • Private og offentlige utbyggere

 

Hva kan det brukes til?

Tjenesten er spesielt godt egnet til å evaluere klimakonsekvensene fra:

 • Fortettingsstrategier
 • Knutepunktsutvikling
 • Områdeutvikling
 • Transformasjon
 • Omlegging av energisystem på områdenivå
 • Miljømessig ambisiøs utbygging


Såfremt de ulike alternative utviklingsbanene beskrives med fordeling på funksjoner, vil verktøyet kunne beregne forskjellen i klimaeffekt i tonn CO2-ekvivalenter, over en gitt tidshorisont.

 

Les mer

Les mer om Asplan Viak AS (hovedkontor) her

Les også:
ByKuben - Oslo senter for byøkologi
Publikasjoner utgitt av Miljødirektoratet
Oslo Rådhus
Vinner av Oslo bys arkitekturpris 2016 er Ullevål tårn
Oslo kommune - en GRØNN kommune som satser på miljøledelse
Nyhetsbrev fra Standard Online desember 2016
Bli medlem på Miljøindex.no
Overrekkelse av rapport om Grønn konkurransekraft
GOD PÅSKE!
Synliggjør dine anbud på miljoindex.no
Nyhetsbrev fra Stiftelsen Miljøfyrtårn 05.05.2017
Annonsér på Miljoindex.no
Nytt fra Miljødirektoratet oktober 2016: Klimasatsmillioner til kommunene
Konferanse: Miljøledelse som innovasjonsdriver 22. november i Oslo
Lag egne uttrekk på Miløindex
Nyheter fra Miljødirektoratet: Kommuner kan søke støtte til klimatilpasning
Nyhetsbrev fra Miljøfyrtårn: Velkommen til konferansen VELKOMMEN TIL MILJØLEDELSE 2016
Oslo europeisk miljøhovedstad 2019
I nyhetsbrev fra Stiftelsen Miljøfyrtårn: Nå kan du konkurrere om Miljøfyrtårn-prisen!
Kommuner med flest Miljøfyrtårn-sertifikater
Vegingeniørene tar i bruk banebrytende verktøy
Felles forbrukerkampanje for bærekraftsmerkene
Nytt Deichman i Bjørvika med ambisiøse miljømål
Asplan Viak står bak en av Oslos fineste hager
Nyhetsbrev fra Miljøfyrtårn: Miljøfyrtårn vil styrke arbeidet mot plast - nye kriterier på vei
Europas største landstrømanlegg er åpnet i Kristiansand
Vet du om en strand som bør ryddes for avfall?
Oslo kommune: Frist for å nominere til Oslo Miljøpris
Nå blir det kåring av den verste og beste emballasjen
Klimatilpasningskonferansen 2018 - Lillestrøm 29. november 2018
Dine rettigheter til miljøinformasjon
Vinner av Fiskeridirektoratets Miljøpris 2018 er kåret!
Nå kan du nominere til næringslivets klimapris
Ny kalkulator viser effektene av å stille miljøkrav
Miljømerking Norge med ny styreleder
Flere farlige kjemikalier er feilmerket
Få dager igjen til Verdens Kvalitetsdag - Høstkonferansen 2016
Nyhetsbrev fra Stiftelsen Miljøfyrtårn: Rekordmange nye Miljøfyrtårn
Internasjonalt samarbeid på miljø
Miljøfyrtårn med webinar 08.06 i HJELP TIL RESERTIFISERING
Oslo Miljøpris fredag 2. juni 2017
Miljø- & Samfunnsansvar: Kiwa Teknologisk Institutt tilbyr rådgivning og kurs i miljøledelse.
Nå kan du foreslå kandidater til Oslo miljøpris 2017
Verdens Kvalitetsdag 2016
Storgata skal oppgraderes
Kvalex og Miljøindex takker for et vellykket arrangement i forbindelse med Verdens Kvalitetsdag 2016!
Miljøfyrtårn med kursoversikt 2017
Arbeidsmiljødagene 2017 9. - 10. mai
Miljøindex på Standard Norges konferanse om det Grønne skifte
Matsentralen Oslo har vunnet Oslo miljøpris 2016
Nyheter fra Standard.no september 2016
Seminar: "Har din bedrift orden på kjemikaliene"?
Nytt kurs fra Stiftelsen Miljøfyrtårn
Stiftelsen Miljøfyrtårn: Dra nytte av miljørapporten
Nyhetsbrev fra Stiftelsen Miljøfyrtårn : Nå blir det lettere for flere å ta miljøansvar
Nå har det kommet ny utgave av NS-EN 1990 på norsk og engelsk
Hjellnes Consult i festivalsamarbeid
Norsk Standard for merking av sjømat skal gjelde for Europa i sin helhet
Årets Miljøfyrtårn 2016
Nye Miljøfyrtårn
Kjemikaliedagene 2016
Nyheter fra Standard.no
Enkle tips til trygg og riktig vedfyring
Nyheter fra Standard.no august 2016
NFKR Høstkonferansen Bristol 10. november, Verdens Kvalitetsdag 2016 - invitasjon som utstiller
Nytt fra Stiftelsen Miljøfyrtårn: Mål dine miljøprestasjoner for 2016
Nyhetsbrev fra Miljøfyrtårn: Miljøfyrtårn nummer 5000
Teknologisk Institutt har skiftet navn til Kiwa Teknologisk Institutt
SjømatNorge med pressemelding: Sjømat en del av det grønne skiftet
Viktige strakstiltak for byggeiere
Oslo Miljøpris 2017 deles ut fredag 2. juni
Nytt fra Stiftelsen Miljøfyrtårn: Ny bærekraftsveileder er klar
Sykkelsatsing i Bjørvika: Et steg mot en bilfri by
Mottok sertifikat for klimaforpliktelse
Nytt fra Miljødirektoratet
Nyhetsbrev fra Stiftelsen Miljøfyrtårn
Oslo blir Europas miljøhovedstad
Øyafestivalen - en miljøvennlig festival
Nå kan du sitte ute og jobbe, - midt i byen!
Nyhetsbrev fra Stiftelsen Miljøfyrtårn
Oslo Miljøpris 2017
Nyhetsbrev fra Stiftelsen Miljøfyrtårn - september
Miljøgiftkonferansen 2017
Klimabudsjett for 2018
Nye kriterier for arkitekter og rådgivende ingeniører
Solkart for Oslo
Seminar 30. november 2017: Veien til det utslippsfrie reiselivet
Nå kan din bedrift bli "Årets Miljøfyrtårn 2017"
KJEMIKALIEDAGENE 2017
Nyhet fra Asplan Viak: Utbygger Urbanium AS skal i tråd med reguleringsplanen utvikle og bygge byøkologiske boliger i Hauskvartalet i Oslo.
Asplan Viak: Nytt klimaverktøy for vannbehandlingsanlegg
Miljøsertifiseringer i Norge
Miljøfyrtårnordningen i Oslo kommune
Kortreist og grønn, og uten bruk av kjemikalier
Nyhetsbrev fra Stiftelsen Miljøfyrtårn
Slik kan Oslo kutte CO2-utslippene drastisk
Nå er Miljøfyrtårn anerkjent av EU
Miljøindex ønsker alle våre kunder og samarbeidspartnere en riktig god jul!
Grønmo deponiavslutning
Startskudd for årets store dugnad mot plastavfall!
Disse virksomhetene vant Miljøfyrtårn-kåringen 2017
Webinarer med lokalt klimaarbeid som tema
Asplan Viak får ansvar for energi og miljø i Regjeringskvartalet
Stiftelsen Miljøfyrtårn inviterer til konferanse tirsdag 13. mars
Fullsatt frokostmøte om bynatur
Nå satser Elverum grønt
Asplan Viak leverer banebrytende klimaregnskap på fylkesnivå
Nå kan du nominere din kandidat til Oslo miljøpris
Miljøfyrtårn og partnere inviterer til Miljøledelse-konferansen 2018: GRØNN FORRETNINGSUTVIKLING
Clean Energy Awards 2018
Næring for klima
Dine rettigheter til miljøinformasjon
Vet du hva miljømerkene står for?
Great Place to Work i Sopra Steria
Proxll med nytt produkt
Ny veileder om miljømerker kommer 26. april
Sykkelhotell i Oslo
Mål og muligheter for Oslo som Europas miljøhovedstad i 2019
Miljødirektoratet søker norske eksperter til naturpanelet
DNV GL Fuelfighter 2018
Oslo Miljøpris
Først ute med miljødeklarasjon i Norge
Oslo Miljøpris 2018 gikk til Oslo Natur og Ungdom
Bærekraftig finans og grønne fond
Asplan Viak leverer historisk gode resultater: - Nå skal vi rekruttere!
Internasjonalt samarbeid på miljø
Cookies
PERSONVERN
Prosjekterer temapark med nytt museumsbygg

Produktnyheter

ByKuben - Oslo senter for byøkologi

illustrasjon

Publikasjoner utgitt av Miljødirektoratet

illustrasjon

Oslo Rådhus

illustrasjon

Vinner av Oslo bys arkitekturpris 2016 er Ullevål tårn

illustrasjon

Oslo kommune - en GRØNN kommune som satser på miljøledelse

illustrasjon

Nyhetsbrev fra Standard Online desember 2016

illustrasjon

Bli medlem på Miljøindex.no

illustrasjon

Overrekkelse av rapport om Grønn konkurransekraft

illustrasjon

GOD PÅSKE!

illustrasjon

Synliggjør dine anbud på miljoindex.no

illustrasjon

Nyhetsbrev fra Stiftelsen Miljøfyrtårn 05.05.2017

illustrasjon

Annonsér på Miljoindex.no

illustrasjon

Nytt fra Miljødirektoratet oktober 2016: Klimasatsmillioner til kommunene

illustrasjon

Konferanse: Miljøledelse som innovasjonsdriver 22. november i Oslo

illustrasjon

Lag egne uttrekk på Miløindex

illustrasjon

Nyheter fra Miljødirektoratet: Kommuner kan søke støtte til klimatilpasning

illustrasjon

Nyhetsbrev fra Miljøfyrtårn: Velkommen til konferansen VELKOMMEN TIL MILJØLEDELSE 2016

illustrasjon

Oslo europeisk miljøhovedstad 2019

illustrasjon

I nyhetsbrev fra Stiftelsen Miljøfyrtårn: Nå kan du konkurrere om Miljøfyrtårn-prisen!

illustrasjon

Kommuner med flest Miljøfyrtårn-sertifikater

illustrasjon

KLIMAVURDERING PÅ OMRÅDENIVÅ

illustrasjon

Vegingeniørene tar i bruk banebrytende verktøy

illustrasjon

Felles forbrukerkampanje for bærekraftsmerkene

illustrasjon

Nytt Deichman i Bjørvika med ambisiøse miljømål

illustrasjon

Asplan Viak står bak en av Oslos fineste hager

illustrasjon

Nyhetsbrev fra Miljøfyrtårn: Miljøfyrtårn vil styrke arbeidet mot plast - nye kriterier på vei

illustrasjon

Europas største landstrømanlegg er åpnet i Kristiansand

illustrasjon

Vet du om en strand som bør ryddes for avfall?

illustrasjon

Oslo kommune: Frist for å nominere til Oslo Miljøpris

illustrasjon

Nå blir det kåring av den verste og beste emballasjen

illustrasjon

Klimatilpasningskonferansen 2018 - Lillestrøm 29. november 2018

illustrasjon

Dine rettigheter til miljøinformasjon

illustrasjon

Vinner av Fiskeridirektoratets Miljøpris 2018 er kåret!

illustrasjon

Nå kan du nominere til næringslivets klimapris

illustrasjon

Ny kalkulator viser effektene av å stille miljøkrav

illustrasjon

Miljømerking Norge med ny styreleder

illustrasjon

Flere farlige kjemikalier er feilmerket

illustrasjon

Få dager igjen til Verdens Kvalitetsdag - Høstkonferansen 2016

illustrasjon

Nyhetsbrev fra Stiftelsen Miljøfyrtårn: Rekordmange nye Miljøfyrtårn

illustrasjon

Internasjonalt samarbeid på miljø

illustrasjon

Miljøfyrtårn med webinar 08.06 i HJELP TIL RESERTIFISERING

illustrasjon

Oslo Miljøpris fredag 2. juni 2017

illustrasjon

Miljø- & Samfunnsansvar: Kiwa Teknologisk Institutt tilbyr rådgivning og kurs i miljøledelse.

illustrasjon

Nå kan du foreslå kandidater til Oslo miljøpris 2017

illustrasjon

Verdens Kvalitetsdag 2016

illustrasjon

Storgata skal oppgraderes

illustrasjon

Kvalex og Miljøindex takker for et vellykket arrangement i forbindelse med Verdens Kvalitetsdag 2016!

illustrasjon

Miljøfyrtårn med kursoversikt 2017

illustrasjon

Arbeidsmiljødagene 2017 9. - 10. mai

illustrasjon

Miljøindex på Standard Norges konferanse om det Grønne skifte

illustrasjon

Matsentralen Oslo har vunnet Oslo miljøpris 2016

illustrasjon

Nyheter fra Standard.no september 2016

illustrasjon

Seminar: "Har din bedrift orden på kjemikaliene"?

illustrasjon

Nytt kurs fra Stiftelsen Miljøfyrtårn

illustrasjon

Stiftelsen Miljøfyrtårn: Dra nytte av miljørapporten

illustrasjon

Nyhetsbrev fra Stiftelsen Miljøfyrtårn : Nå blir det lettere for flere å ta miljøansvar

illustrasjon

Nå har det kommet ny utgave av NS-EN 1990 på norsk og engelsk

illustrasjon

Hjellnes Consult i festivalsamarbeid

illustrasjon

Norsk Standard for merking av sjømat skal gjelde for Europa i sin helhet

illustrasjon

Årets Miljøfyrtårn 2016

illustrasjon

Nye Miljøfyrtårn

illustrasjon

Kjemikaliedagene 2016

illustrasjon

Nyheter fra Standard.no

illustrasjon

Enkle tips til trygg og riktig vedfyring

illustrasjon

Nyheter fra Standard.no august 2016

illustrasjon

NFKR Høstkonferansen Bristol 10. november, Verdens Kvalitetsdag 2016 - invitasjon som utstiller

illustrasjon

Nytt fra Stiftelsen Miljøfyrtårn: Mål dine miljøprestasjoner for 2016

illustrasjon

Nyhetsbrev fra Miljøfyrtårn: Miljøfyrtårn nummer 5000

illustrasjon

Teknologisk Institutt har skiftet navn til Kiwa Teknologisk Institutt

illustrasjon

SjømatNorge med pressemelding: Sjømat en del av det grønne skiftet

illustrasjon

Viktige strakstiltak for byggeiere

illustrasjon

Oslo Miljøpris 2017 deles ut fredag 2. juni

illustrasjon

Nytt fra Stiftelsen Miljøfyrtårn: Ny bærekraftsveileder er klar

illustrasjon

Sykkelsatsing i Bjørvika: Et steg mot en bilfri by

illustrasjon

Mottok sertifikat for klimaforpliktelse

illustrasjon

Nytt fra Miljødirektoratet

illustrasjon

Nyhetsbrev fra Stiftelsen Miljøfyrtårn

illustrasjon

Oslo blir Europas miljøhovedstad

illustrasjon

Øyafestivalen - en miljøvennlig festival

illustrasjon

Nå kan du sitte ute og jobbe, - midt i byen!

illustrasjon

Nyhetsbrev fra Stiftelsen Miljøfyrtårn

illustrasjon

Oslo Miljøpris 2017

illustrasjon

Nyhetsbrev fra Stiftelsen Miljøfyrtårn - september

illustrasjon

Miljøgiftkonferansen 2017

illustrasjon

Klimabudsjett for 2018

illustrasjon

Nye kriterier for arkitekter og rådgivende ingeniører

illustrasjon

Solkart for Oslo

illustrasjon

Seminar 30. november 2017: Veien til det utslippsfrie reiselivet

illustrasjon

Nå kan din bedrift bli "Årets Miljøfyrtårn 2017"

illustrasjon

KJEMIKALIEDAGENE 2017

illustrasjon

Nyhet fra Asplan Viak: Utbygger Urbanium AS skal i tråd med reguleringsplanen utvikle og bygge byøkologiske boliger i Hauskvartalet i Oslo.

illustrasjon

Asplan Viak: Nytt klimaverktøy for vannbehandlingsanlegg

illustrasjon

Miljøsertifiseringer i Norge

illustrasjon

Miljøfyrtårnordningen i Oslo kommune

illustrasjon

Kortreist og grønn, og uten bruk av kjemikalier

illustrasjon

Nyhetsbrev fra Stiftelsen Miljøfyrtårn

illustrasjon

Slik kan Oslo kutte CO2-utslippene drastisk

illustrasjon

Nå er Miljøfyrtårn anerkjent av EU

illustrasjon

Miljøindex ønsker alle våre kunder og samarbeidspartnere en riktig god jul!

illustrasjon

Grønmo deponiavslutning

illustrasjon

Startskudd for årets store dugnad mot plastavfall!

illustrasjon

Disse virksomhetene vant Miljøfyrtårn-kåringen 2017

illustrasjon

Webinarer med lokalt klimaarbeid som tema

illustrasjon

Asplan Viak får ansvar for energi og miljø i Regjeringskvartalet

illustrasjon

Stiftelsen Miljøfyrtårn inviterer til konferanse tirsdag 13. mars

illustrasjon

Fullsatt frokostmøte om bynatur

illustrasjon

Nå satser Elverum grønt

illustrasjon

Asplan Viak leverer banebrytende klimaregnskap på fylkesnivå

illustrasjon

Nå kan du nominere din kandidat til Oslo miljøpris

illustrasjon

Miljøfyrtårn og partnere inviterer til Miljøledelse-konferansen 2018: GRØNN FORRETNINGSUTVIKLING

illustrasjon

Clean Energy Awards 2018

illustrasjon

Næring for klima

illustrasjon

Dine rettigheter til miljøinformasjon

illustrasjon

Vet du hva miljømerkene står for?

illustrasjon

Great Place to Work i Sopra Steria

illustrasjon

Proxll med nytt produkt

illustrasjon

Ny veileder om miljømerker kommer 26. april

illustrasjon

Sykkelhotell i Oslo

illustrasjon

Mål og muligheter for Oslo som Europas miljøhovedstad i 2019

illustrasjon

Miljødirektoratet søker norske eksperter til naturpanelet

illustrasjon

DNV GL Fuelfighter 2018

illustrasjon

Oslo Miljøpris

illustrasjon

Først ute med miljødeklarasjon i Norge

illustrasjon

Oslo Miljøpris 2018 gikk til Oslo Natur og Ungdom

illustrasjon

Bærekraftig finans og grønne fond

illustrasjon

Asplan Viak leverer historisk gode resultater: - Nå skal vi rekruttere!

illustrasjon

Internasjonalt samarbeid på miljø

illustrasjon

Cookies

illustrasjon

PERSONVERN

illustrasjon

Prosjekterer temapark med nytt museumsbygg

illustrasjon