Kan vi bygge oss ut av klimakrisen? - Miljøindex

Kan vi bygge oss ut av klimakrisen?

Illustrasjon artikkel

Vi blir stadig flinkere til å bygge klimavennlig. Men kan den mest klimavennlige m² være den som ikke bygges? For å finne de gode løsningene som sikrer at klimatiltakene overholder fristen vi har satt for å kutte utslipp, trenger vi helhetlige analyser.

Å kombinere et økende behov for bebygd areal med kraftige reduksjoner i klimagassutslipp er ingen liten utfordring. Bare i Oslo skal vi skape plass til 100 000 flere innbyggere, samtidig som vi i løpet av knappe 11 år – innen 2030 - skal kutte direkte utslipp med 95 %. På nasjonalt nivå skal vi innen samme tidshorisont ha redusert klimagassutslippene med 40 %. Da er det bra at myndigheter og byggebransjen er offensive i tiltak for å redusere klimapåvirkning fra nye byggeprosjekter. Men om vi skal nå klima-målene, holder det ikke bare å gjøre tingene rett – vi må også tenke etter om vi gjør de rette tingene. 


Eksisterende bygningsmasse utgjør en viktig ressurs. Manglende tilrettelegging for fleksibilitet, inkludert for strenge begrensninger til funksjonalitet og fremtidig tilpasningsmulighet er en av de viktigste årsakene til at bygninger rives før endt teknisk levetid. I tillegg ser man at manglende kunnskap om energibruk kan føre til feilslått rehabilitering.

For å avgjøre hva som er beste klimatiltak, må materialbruk og energi ses i sammenheng.  Selv om nye bygg kan bli mer energieffektive i drift, kan tiden det tar før utslipp fra byggefasen «tilbakebetales» gjennom reduserte utslipp fra energibruk i drift være lang. Når fristen for utslippskutt er 2030, er det ikke nok med tiltak som har en klimamessig tilbakebetalingstid på 50-60 år. Vi må i langt større grad prioritere tiltak som minimerer utslipp raskest mulig.

 

Eksemplet Rykkinn skole – slik kan det gjøres
I økonomiske analyser brukes diskontering for å tillegge kostnader som inntreffer i nær fremtid større betydning. Samme prinsipp kan brukes i klimaanalyser for å legge større vekt på utslipp som skjer i dag, slik at tiltak som har rask effekt vil slå bedre ut. Denne tilnærmingen ble brukt i Asplan Viaks klimaanalyse av totalrehabilitering eller riving av Rykkinn skole, avdeling Gommerud. For å sikre at tiltak med rask klimamessig avkastning ikke gikk på bekostning av langsiktige utslippskutt, brukte vi en lang beregningsperiode i analysen (100 år), slik at vi fanget opp fremtidige behov for vedlikehold og rehabilitering for begge alternativer. Analysen viste at forventet levetid for løsningene var den viktigste enkeltfaktoren for klimaprestasjon, og at det å rehabilitere på en måte som gir robuste løsninger med lang levetid kan være et godt klimatiltak, både på kort og lang sikt. 
Høy arealeffektivitet var avgjørende for at rehabilitering skulle være klimamessig lønnsomt på Gommerud. Tilsvarende beregninger for videreutvikling av Landbrukskvartalet i Oslo ga liknende resultater, men understreket også at forutsetninger knyttet til arealeffektivitet og utbygget funksjon er avgjørende hensyn. Analyser må vurdere det totale arealbehovet på en helhetlig måte, slik at vi ikke «flytter utslippene» utenfor tomtegrensen. Men selv om økt arealeffektivitet kan være et vektig argument for å bygge nytt, bør vi vurdere mulighetene for å tilpasse eksisterende bygningsmasse til endrede funksjonskrav eller andre brukergrupper før vi griper til sleggen.

 

Les hele saken her

Les mer om Asplan Viak AS (hovedkontor) her

Les også:
Nyhetsbrev fra Stiftelsen Miljøfyrtårn
Opplev Trondheims nye sentralstasjon
Julekonferanse 17. desember - Utdeling av miljødiplomer og pris - for inviterte gjester
Visste du at din bedrift kan søke tilskudd til ladeinfrastruktur for el-varebiler?
Kvalex og Miljøindex takker for et vellykket arrangement i forbindelse med Verdens Kvalitetsdag 2016!
Zerokonferansen
Miljøfyrtårn med kursoversikt 2017
Miljøledelseskonferansen 2019
Ålesund kommune fikk miljøpris
Årets Miljøfyrtårn 2018 er kåret
Oslo kommunes klimastrategi og klimabudsjett 2019
"Framtidens boområder" - i seminarserien Oslo europeisk miljøhovedstad 2019
Oslo Miljøpris 2017
Miljøledelseskonferansen 26. mars 2019
Nyhetsbrev fra Stiftelsen Miljøfyrtårn - september
Miljøgiftkonferansen 2017
Oversikt over gjenbruksstasjoner
Svanemerket på drikkevareemballasje
Arbeidsmiljødagene 2017 9. - 10. mai
Den nordiske biogasskonferansen
Miljøledelseskonferansen 2019
Fagkveld for studenter: Sykkelhovedstaden
Hvordan elektrifisere all bytransport innen 2030?
Kurs i ledelsessystemer for miljø med nye NS-EN ISO 14001, 03.04.2019
Ikke medlem ennå? - Vi har oversikten over miljøsertifiserte leverandører
Vannbransjens innovasjonskonferanse 2019 - torsdag 25. april
Klimabudsjett for 2018
Sopra Steria er kåret til Norges beste arbeidsplass tre år på rad!
Bli med og lær om nye og miljøvennlige kunstgressbaner
Miljøfyrtårn styrker innsatsen mot matsvinn
Asplan Viak betydelig styrket på VVS og elektroteknikk
Miljøstatus -statistikker
Miljøfestivalen #mittgrønneoslo 1. juni 2019
Asplan Viak på vinnerlaget i internasjonal miljøkonkurranse
Nye kriterier for arkitekter og rådgivende ingeniører
Solkart for Oslo
Seminar 30. november 2017: Veien til det utslippsfrie reiselivet
Elektriske Oslo
Nå kan din bedrift bli "Årets Miljøfyrtårn 2017"
Frokostseminar Skien
KJEMIKALIEDAGENE 2017
Miljøindex på Standard Norges konferanse om det Grønne skifte
Klimasats-støtte til kommuner over hele landet
Mot Vågen er kåret til vinner av konkurransen om utforming av Torget og Bryggen i Bergen
Nyhet fra Asplan Viak: Utbygger Urbanium AS skal i tråd med reguleringsplanen utvikle og bygge byøkologiske boliger i Hauskvartalet i Oslo.
Åpen dag med gratis sykkelmekk på miljøpaviljongen
Zerokonferansen
Asplan Viak: Nytt klimaverktøy for vannbehandlingsanlegg
Vinner av Oslo bys arkitekturpris 2016 er Ullevål tårn
Arbeidet med bærekraftig mat har skapt et bedre skolemiljø
Miljøsertifiseringer i Norge
Matsentralen Oslo har vunnet Oslo miljøpris 2016
Vakre vegers pris til hovedgatene i Tvedestrand
Miljøfyrtårnordningen i Oslo kommune
Oslo europeisk miljøhovedstad 2019 - Klimauke på Teknisk museum
Nyheter fra Standard.no september 2016
Grønn satsing for Asplan Viak i Bergen
ZEROs nyhetsbrev
Seminar: "Har din bedrift orden på kjemikaliene"?
Nyheter fra Asplan Viak
Det grønne skiftet på Oslos tak
Nytt kurs fra Stiftelsen Miljøfyrtårn
Stiftelsen Miljøfyrtårn: Dra nytte av miljørapporten
Kortreist og grønn, og uten bruk av kjemikalier
Lag egne uttrekk på Miløindex
Få dager igjen til Verdens Kvalitetsdag - Høstkonferansen 2016
Nytt fra Miljødirektoratet oktober 2016: Klimasatsmillioner til kommunene
Synliggjør dine anbud på miljoindex.no
Nyhetsbrev fra Stiftelsen Miljøfyrtårn : Nå blir det lettere for flere å ta miljøansvar
Annonsér på Miljoindex.no
GOD PÅSKE!
Nyhetsbrev fra Stiftelsen Miljøfyrtårn
Overrekkelse av rapport om Grønn konkurransekraft
Slik kan Oslo kutte CO2-utslippene drastisk
Nå er Miljøfyrtårn anerkjent av EU
Bli medlem på Miljøindex.no
Miljøindex ønsker alle våre kunder og samarbeidspartnere en riktig god jul!
Nyhetsbrev fra Standard Online desember 2016
Oslo kommune - en GRØNN kommune som satser på miljøledelse
Publikasjoner utgitt av Miljødirektoratet
Nyhetsbrev fra Stiftelsen Miljøfyrtårn 05.05.2017
Grønmo deponiavslutning
Startskudd for årets store dugnad mot plastavfall!
Disse virksomhetene vant Miljøfyrtårn-kåringen 2017
Webinarer med lokalt klimaarbeid som tema
Nå har det kommet ny utgave av NS-EN 1990 på norsk og engelsk
Oslo europeisk miljøhovedstad 2019
Asplan Viak får ansvar for energi og miljø i Regjeringskvartalet
Hjellnes Consult i festivalsamarbeid
Norsk Standard for merking av sjømat skal gjelde for Europa i sin helhet
Stiftelsen Miljøfyrtårn inviterer til konferanse tirsdag 13. mars
Fullsatt frokostmøte om bynatur
Nå satser Elverum grønt
Asplan Viak leverer banebrytende klimaregnskap på fylkesnivå
Nå kan du nominere din kandidat til Oslo miljøpris
Årets Miljøfyrtårn 2016
Miljøfyrtårn og partnere inviterer til Miljøledelse-konferansen 2018: GRØNN FORRETNINGSUTVIKLING
Nye Miljøfyrtårn
Clean Energy Awards 2018
Næring for klima
Øyafestivalen - en miljøvennlig festival
Kjemikaliedagene 2016
Nyheter fra Standard.no
Nyhetsbrev fra Stiftelsen Miljøfyrtårn: Rekordmange nye Miljøfyrtårn
Dine rettigheter til miljøinformasjon
Internasjonalt samarbeid på miljø
Vet du hva miljømerkene står for?
Great Place to Work i Sopra Steria
Konferanse: Miljøledelse som innovasjonsdriver 22. november i Oslo
Proxll med nytt produkt
Enkle tips til trygg og riktig vedfyring
Ny veileder om miljømerker kommer 26. april
Oslo kommune: Frist for å nominere til Oslo Miljøpris
Miljøfyrtårn med webinar 08.06 i HJELP TIL RESERTIFISERING
Nyheter fra Standard.no august 2016
Sykkelhotell i Oslo
Mål og muligheter for Oslo som Europas miljøhovedstad i 2019
NFKR Høstkonferansen Bristol 10. november, Verdens Kvalitetsdag 2016 - invitasjon som utstiller
Oslo Miljøpris fredag 2. juni 2017
Miljø- & Samfunnsansvar: Kiwa Teknologisk Institutt tilbyr rådgivning og kurs i miljøledelse.
Miljødirektoratet søker norske eksperter til naturpanelet
DNV GL Fuelfighter 2018
Oslo Miljøpris
Nå kan du foreslå kandidater til Oslo miljøpris 2017
Først ute med miljødeklarasjon i Norge
Nytt fra Stiftelsen Miljøfyrtårn: Mål dine miljøprestasjoner for 2016
Oslo Miljøpris 2018 gikk til Oslo Natur og Ungdom
Bærekraftig finans og grønne fond
Asplan Viak leverer historisk gode resultater: - Nå skal vi rekruttere!
Internasjonalt samarbeid på miljø
Nyhetsbrev fra Miljøfyrtårn: Miljøfyrtårn nummer 5000
Verdens Kvalitetsdag 2016
Cookies
PERSONVERN
Prosjekterer temapark med nytt museumsbygg
Teknologisk Institutt har skiftet navn til Kiwa Teknologisk Institutt
ByKuben - Oslo senter for byøkologi
SjømatNorge med pressemelding: Sjømat en del av det grønne skiftet
Flere farlige kjemikalier er feilmerket
Miljømerking Norge med ny styreleder
Ny kalkulator viser effektene av å stille miljøkrav
Nå kan du nominere til næringslivets klimapris
Viktige strakstiltak for byggeiere
Vinner av Fiskeridirektoratets Miljøpris 2018 er kåret!
Oslo Miljøpris 2017 deles ut fredag 2. juni
Dine rettigheter til miljøinformasjon
Nytt fra Stiftelsen Miljøfyrtårn: Ny bærekraftsveileder er klar
Sykkelsatsing i Bjørvika: Et steg mot en bilfri by
Klimatilpasningskonferansen 2018 - Lillestrøm 29. november 2018
Nå blir det kåring av den verste og beste emballasjen
Vet du om en strand som bør ryddes for avfall?
Europas største landstrømanlegg er åpnet i Kristiansand
Mottok sertifikat for klimaforpliktelse
Nyhetsbrev fra Miljøfyrtårn: Miljøfyrtårn vil styrke arbeidet mot plast - nye kriterier på vei
Oslo Rådhus
Asplan Viak står bak en av Oslos fineste hager
Nytt Deichman i Bjørvika med ambisiøse miljømål
Nytt fra Miljødirektoratet
Storgata skal oppgraderes
Nyhetsbrev fra Stiftelsen Miljøfyrtårn
Felles forbrukerkampanje for bærekraftsmerkene
Nyhetsbrev fra Miljøfyrtårn: Velkommen til konferansen VELKOMMEN TIL MILJØLEDELSE 2016
Vegingeniørene tar i bruk banebrytende verktøy
Oslo blir Europas miljøhovedstad
KLIMAVURDERING PÅ OMRÅDENIVÅ
Kommuner med flest Miljøfyrtårn-sertifikater
I nyhetsbrev fra Stiftelsen Miljøfyrtårn: Nå kan du konkurrere om Miljøfyrtårn-prisen!
Nyheter fra Miljødirektoratet: Kommuner kan søke støtte til klimatilpasning
Nå kan du sitte ute og jobbe, - midt i byen!
Webinar 11. desember om klimatiltak i små kommuner

Produktnyheter

Nyhetsbrev fra Stiftelsen Miljøfyrtårn

illustrasjon

Opplev Trondheims nye sentralstasjon

illustrasjon

Julekonferanse 17. desember - Utdeling av miljødiplomer og pris - for inviterte gjester

illustrasjon

Visste du at din bedrift kan søke tilskudd til ladeinfrastruktur for el-varebiler?

illustrasjon

Kvalex og Miljøindex takker for et vellykket arrangement i forbindelse med Verdens Kvalitetsdag 2016!

illustrasjon

Zerokonferansen

illustrasjon

Miljøfyrtårn med kursoversikt 2017

illustrasjon

Miljøledelseskonferansen 2019

illustrasjon

Ålesund kommune fikk miljøpris

illustrasjon

Årets Miljøfyrtårn 2018 er kåret

illustrasjon

Oslo kommunes klimastrategi og klimabudsjett 2019

illustrasjon

"Framtidens boområder" - i seminarserien Oslo europeisk miljøhovedstad 2019

illustrasjon

Oslo Miljøpris 2017

illustrasjon

Miljøledelseskonferansen 26. mars 2019

illustrasjon

Nyhetsbrev fra Stiftelsen Miljøfyrtårn - september

illustrasjon

Kan vi bygge oss ut av klimakrisen?

illustrasjon

Miljøgiftkonferansen 2017

illustrasjon

Oversikt over gjenbruksstasjoner

illustrasjon

Svanemerket på drikkevareemballasje

illustrasjon

Arbeidsmiljødagene 2017 9. - 10. mai

illustrasjon

Den nordiske biogasskonferansen

illustrasjon

Miljøledelseskonferansen 2019

illustrasjon

Fagkveld for studenter: Sykkelhovedstaden

illustrasjon

Hvordan elektrifisere all bytransport innen 2030?

illustrasjon

Kurs i ledelsessystemer for miljø med nye NS-EN ISO 14001, 03.04.2019

illustrasjon

Ikke medlem ennå? - Vi har oversikten over miljøsertifiserte leverandører

illustrasjon

Vannbransjens innovasjonskonferanse 2019 - torsdag 25. april

illustrasjon

Klimabudsjett for 2018

illustrasjon

Sopra Steria er kåret til Norges beste arbeidsplass tre år på rad!

illustrasjon

Bli med og lær om nye og miljøvennlige kunstgressbaner

illustrasjon

Miljøfyrtårn styrker innsatsen mot matsvinn

illustrasjon

Asplan Viak betydelig styrket på VVS og elektroteknikk

illustrasjon

Miljøstatus -statistikker

illustrasjon

Miljøfestivalen #mittgrønneoslo 1. juni 2019

illustrasjon

Asplan Viak på vinnerlaget i internasjonal miljøkonkurranse

illustrasjon

Nye kriterier for arkitekter og rådgivende ingeniører

illustrasjon

Solkart for Oslo

illustrasjon

Seminar 30. november 2017: Veien til det utslippsfrie reiselivet

illustrasjon

Elektriske Oslo

illustrasjon

Nå kan din bedrift bli "Årets Miljøfyrtårn 2017"

illustrasjon

Frokostseminar Skien

illustrasjon

KJEMIKALIEDAGENE 2017

illustrasjon

Miljøindex på Standard Norges konferanse om det Grønne skifte

illustrasjon

Klimasats-støtte til kommuner over hele landet

illustrasjon

Mot Vågen er kåret til vinner av konkurransen om utforming av Torget og Bryggen i Bergen

illustrasjon

Nyhet fra Asplan Viak: Utbygger Urbanium AS skal i tråd med reguleringsplanen utvikle og bygge byøkologiske boliger i Hauskvartalet i Oslo.

illustrasjon

Åpen dag med gratis sykkelmekk på miljøpaviljongen

illustrasjon

Zerokonferansen

illustrasjon

Asplan Viak: Nytt klimaverktøy for vannbehandlingsanlegg

illustrasjon

Vinner av Oslo bys arkitekturpris 2016 er Ullevål tårn

illustrasjon

Arbeidet med bærekraftig mat har skapt et bedre skolemiljø

illustrasjon

Miljøsertifiseringer i Norge

illustrasjon

Matsentralen Oslo har vunnet Oslo miljøpris 2016

illustrasjon

Vakre vegers pris til hovedgatene i Tvedestrand

illustrasjon

Miljøfyrtårnordningen i Oslo kommune

illustrasjon

Oslo europeisk miljøhovedstad 2019 - Klimauke på Teknisk museum

illustrasjon

Nyheter fra Standard.no september 2016

illustrasjon

Grønn satsing for Asplan Viak i Bergen

illustrasjon

ZEROs nyhetsbrev

illustrasjon

Seminar: "Har din bedrift orden på kjemikaliene"?

illustrasjon

Nyheter fra Asplan Viak

illustrasjon

Det grønne skiftet på Oslos tak

illustrasjon

Nytt kurs fra Stiftelsen Miljøfyrtårn

illustrasjon

Stiftelsen Miljøfyrtårn: Dra nytte av miljørapporten

illustrasjon

Kortreist og grønn, og uten bruk av kjemikalier

illustrasjon

Lag egne uttrekk på Miløindex

illustrasjon

Få dager igjen til Verdens Kvalitetsdag - Høstkonferansen 2016

illustrasjon

Nytt fra Miljødirektoratet oktober 2016: Klimasatsmillioner til kommunene

illustrasjon

Synliggjør dine anbud på miljoindex.no

illustrasjon

Nyhetsbrev fra Stiftelsen Miljøfyrtårn : Nå blir det lettere for flere å ta miljøansvar

illustrasjon

Annonsér på Miljoindex.no

illustrasjon

GOD PÅSKE!

illustrasjon

Nyhetsbrev fra Stiftelsen Miljøfyrtårn

illustrasjon

Overrekkelse av rapport om Grønn konkurransekraft

illustrasjon

Slik kan Oslo kutte CO2-utslippene drastisk

illustrasjon

Nå er Miljøfyrtårn anerkjent av EU

illustrasjon

Bli medlem på Miljøindex.no

illustrasjon

Miljøindex ønsker alle våre kunder og samarbeidspartnere en riktig god jul!

illustrasjon

Nyhetsbrev fra Standard Online desember 2016

illustrasjon

Oslo kommune - en GRØNN kommune som satser på miljøledelse

illustrasjon

Publikasjoner utgitt av Miljødirektoratet

illustrasjon

Nyhetsbrev fra Stiftelsen Miljøfyrtårn 05.05.2017

illustrasjon

Grønmo deponiavslutning

illustrasjon

Startskudd for årets store dugnad mot plastavfall!

illustrasjon

Disse virksomhetene vant Miljøfyrtårn-kåringen 2017

illustrasjon

Webinarer med lokalt klimaarbeid som tema

illustrasjon

Nå har det kommet ny utgave av NS-EN 1990 på norsk og engelsk

illustrasjon

Oslo europeisk miljøhovedstad 2019

illustrasjon

Asplan Viak får ansvar for energi og miljø i Regjeringskvartalet

illustrasjon

Hjellnes Consult i festivalsamarbeid

illustrasjon

Norsk Standard for merking av sjømat skal gjelde for Europa i sin helhet

illustrasjon

Stiftelsen Miljøfyrtårn inviterer til konferanse tirsdag 13. mars

illustrasjon

Fullsatt frokostmøte om bynatur

illustrasjon

Nå satser Elverum grønt

illustrasjon

Asplan Viak leverer banebrytende klimaregnskap på fylkesnivå

illustrasjon

Nå kan du nominere din kandidat til Oslo miljøpris

illustrasjon

Årets Miljøfyrtårn 2016

illustrasjon

Miljøfyrtårn og partnere inviterer til Miljøledelse-konferansen 2018: GRØNN FORRETNINGSUTVIKLING

illustrasjon

Nye Miljøfyrtårn

illustrasjon

Clean Energy Awards 2018

illustrasjon

Næring for klima

illustrasjon

Øyafestivalen - en miljøvennlig festival

illustrasjon

Kjemikaliedagene 2016

illustrasjon

Nyheter fra Standard.no

illustrasjon

Nyhetsbrev fra Stiftelsen Miljøfyrtårn: Rekordmange nye Miljøfyrtårn

illustrasjon

Dine rettigheter til miljøinformasjon

illustrasjon

Internasjonalt samarbeid på miljø

illustrasjon

Vet du hva miljømerkene står for?

illustrasjon

Great Place to Work i Sopra Steria

illustrasjon

Konferanse: Miljøledelse som innovasjonsdriver 22. november i Oslo

illustrasjon

Proxll med nytt produkt

illustrasjon

Enkle tips til trygg og riktig vedfyring

illustrasjon

Ny veileder om miljømerker kommer 26. april

illustrasjon

Oslo kommune: Frist for å nominere til Oslo Miljøpris

illustrasjon

Miljøfyrtårn med webinar 08.06 i HJELP TIL RESERTIFISERING

illustrasjon

Nyheter fra Standard.no august 2016

illustrasjon

Sykkelhotell i Oslo

illustrasjon

Mål og muligheter for Oslo som Europas miljøhovedstad i 2019

illustrasjon

NFKR Høstkonferansen Bristol 10. november, Verdens Kvalitetsdag 2016 - invitasjon som utstiller

illustrasjon

Oslo Miljøpris fredag 2. juni 2017

illustrasjon

Miljø- & Samfunnsansvar: Kiwa Teknologisk Institutt tilbyr rådgivning og kurs i miljøledelse.

illustrasjon

Miljødirektoratet søker norske eksperter til naturpanelet

illustrasjon

DNV GL Fuelfighter 2018

illustrasjon

Oslo Miljøpris

illustrasjon

Nå kan du foreslå kandidater til Oslo miljøpris 2017

illustrasjon

Først ute med miljødeklarasjon i Norge

illustrasjon

Nytt fra Stiftelsen Miljøfyrtårn: Mål dine miljøprestasjoner for 2016

illustrasjon

Oslo Miljøpris 2018 gikk til Oslo Natur og Ungdom

illustrasjon

Bærekraftig finans og grønne fond

illustrasjon

Asplan Viak leverer historisk gode resultater: - Nå skal vi rekruttere!

illustrasjon

Internasjonalt samarbeid på miljø

illustrasjon

Nyhetsbrev fra Miljøfyrtårn: Miljøfyrtårn nummer 5000

illustrasjon

Verdens Kvalitetsdag 2016

illustrasjon

Cookies

illustrasjon

PERSONVERN

illustrasjon

Prosjekterer temapark med nytt museumsbygg

illustrasjon

Teknologisk Institutt har skiftet navn til Kiwa Teknologisk Institutt

illustrasjon

ByKuben - Oslo senter for byøkologi

illustrasjon

SjømatNorge med pressemelding: Sjømat en del av det grønne skiftet

illustrasjon

Flere farlige kjemikalier er feilmerket

illustrasjon

Miljømerking Norge med ny styreleder

illustrasjon

Ny kalkulator viser effektene av å stille miljøkrav

illustrasjon

Nå kan du nominere til næringslivets klimapris

illustrasjon

Viktige strakstiltak for byggeiere

illustrasjon

Vinner av Fiskeridirektoratets Miljøpris 2018 er kåret!

illustrasjon

Oslo Miljøpris 2017 deles ut fredag 2. juni

illustrasjon

Dine rettigheter til miljøinformasjon

illustrasjon

Nytt fra Stiftelsen Miljøfyrtårn: Ny bærekraftsveileder er klar

illustrasjon

Sykkelsatsing i Bjørvika: Et steg mot en bilfri by

illustrasjon

Klimatilpasningskonferansen 2018 - Lillestrøm 29. november 2018

illustrasjon

Nå blir det kåring av den verste og beste emballasjen

illustrasjon

Vet du om en strand som bør ryddes for avfall?

illustrasjon

Europas største landstrømanlegg er åpnet i Kristiansand

illustrasjon

Mottok sertifikat for klimaforpliktelse

illustrasjon

Nyhetsbrev fra Miljøfyrtårn: Miljøfyrtårn vil styrke arbeidet mot plast - nye kriterier på vei

illustrasjon

Oslo Rådhus

illustrasjon

Asplan Viak står bak en av Oslos fineste hager

illustrasjon

Nytt Deichman i Bjørvika med ambisiøse miljømål

illustrasjon

Nytt fra Miljødirektoratet

illustrasjon

Storgata skal oppgraderes

illustrasjon

Nyhetsbrev fra Stiftelsen Miljøfyrtårn

illustrasjon

Felles forbrukerkampanje for bærekraftsmerkene

illustrasjon

Nyhetsbrev fra Miljøfyrtårn: Velkommen til konferansen VELKOMMEN TIL MILJØLEDELSE 2016

illustrasjon

Vegingeniørene tar i bruk banebrytende verktøy

illustrasjon

Oslo blir Europas miljøhovedstad

illustrasjon

KLIMAVURDERING PÅ OMRÅDENIVÅ

illustrasjon

Kommuner med flest Miljøfyrtårn-sertifikater

illustrasjon

I nyhetsbrev fra Stiftelsen Miljøfyrtårn: Nå kan du konkurrere om Miljøfyrtårn-prisen!

illustrasjon

Nyheter fra Miljødirektoratet: Kommuner kan søke støtte til klimatilpasning

illustrasjon

Nå kan du sitte ute og jobbe, - midt i byen!

illustrasjon

Webinar 11. desember om klimatiltak i små kommuner

illustrasjon