Asvo-kongsberg As - Miljøindex

Asvo-kongsberg As

Gi gode og utviklende arbeidsplasser til yrkeshemmede, og hensiktsmessige attføringstilbud til personer under rehabilitering. Formålet skal oppnås gjennom veiledning og opplæring, og ved produksjon, handel og annet tjenesteytende arbeid på det ordinære arbeidsmarked.Selskapet kan etablere datterselskap for å drive produks med varer og tjenester.

Det kreves at du har tilgang til tjenesten for å få sett disse informasjonselementene.

Kontakt oss for mer informasjon

Kontaktinfo