Akershus Energi As - Miljøindex
  • Kontaktpersoner
  • Bransjer
  • Kontorer

Akershus Energi As (Hovedkontor)

Å bidra til å redusere utslippene av klimagasser i regionen gjennom sin forretningsvirksomhet. Utbygging og produksjon av vannkraft, bioenergi/fjernvarme og annen fornybar energi, og bidra til forskning og utvikling på disse områdene. Det er et viktig mål for selskapet at både produksjon og forbruk skjer på en måte som belaster miljøet minst mulig. Omsetning av energi, herunder også gjennom finansielle kontraktstyper. Rådgivning, konsulentvirksomhet og tjensteyting som har tilknytning til de nvnte formål. Virksomheten kan også drives i samarbeid med eller ved deltakelse eller eierskap i andre foretak med tilsvarende eller lignende formål.

Det kreves at du har tilgang til tjenesten for å få sett disse informasjonselementene.

Kontakt oss for mer informasjon

  • Relaterte treffKontaktinfo