Børstads Transport AS - Miljøindex

Børstads Transport AS

Lang-, tank-, farlig godstransport, avfallshåndtering, innsamling, containerutleie og distribusjon.
 

Sertifisering

ISO 14001
Sertifiseringsstandard: NS-EN ISO 14001:2015
Sertifikatnummer: 134
Akkrediteringssystem: Norsk Akkreditering
NACE: 494: Godstransport på vei, herunder flyttetransport
Førstegangssertifisert: 31.05.2000
Sertifikatet utløper: 17.06.2024
Sertifisert av: Kiwa AS
Virksomhet: Veitransport innenfor følgende områder: Tank, bulk, stykk- & partigods, distribusjon. Kranbil og containere/transport. Slamsuging (ADR) og spilloljehåndtering. Innsamling, sortering/behandling og videresending av spesialavfall, EE-avfall og annet problemavfall. Rengjøring og kontroll av tanker, samt skumfylling av utrangerte, nedgravde tanker. Organisering av total avfallshåndtering i virksomheter. Intern service/rep./vedlikehold av transportmateriell. Beredskap mot akutt forurensning.
 

Kontaktpersoner

Funksjon Navn Tittel
Leder email Per Arne Aasen Daglig leder
Øvrig ledelse email Knut Haugen Avd. leder Transport/ Økonomi
Marked email Karl Peder Bjerve markedssjef
Logistikk email Frode Berg Avd leder tanktransport
Kvalitet email Trond Overvik Avd leder kvalitet og miljø
Logistikk email Svein Joar Bakken Avd leder fôrtransport
 

Bransjer

Avfallsbehandling Slamsuging Transport
 

Kontorer

Relasjonstype Navn
Datterselskap Transportsentralen Stjørdal A/s
Trio-tank As
Moderselskap Børstad As

Kontaktinfo

Scroll for mer info

Meldingen din ble vellykket sendt!