Emilsen Fisk As - Miljøindex

Emilsen Fisk As

Drive oppdrett av laks og ørret, samt foredling og omsetning av oppdrettfisk, med tilknyttende virksomhet.

Det kreves at du har tilgang til tjenesten for å få sett disse informasjonselementene.

Kontakt oss for mer informasjon

Kontaktinfo