Breivoll Marine Produkter As - Miljøindex

Breivoll Marine Produkter As

Drive produksjon innen fiskerinæringen og hva herved står i forbindelse, samt produksjon som måtte falle naturlig i driften. Selskapet kan dessuten delta i andre foretagender.

Det kreves at du har tilgang til tjenesten for å få sett disse informasjonselementene.

Kontakt oss for mer informasjon

Kontaktinfo