Infocare Norge As - Miljøindex
  • Kontaktpersoner
  • Bransjer
  • Kontorer

Infocare Norge As (Hovedkontor)

Frittstående og leverandøruavhengig tilbyder av tjenester og utstyr innen området informasjonsbehandling, telekommunikasjon og lignende virksomhet. Selskapet kan drive all virksomhet som naturlig hører inn under dette, samt delta i andre selskaper med lignede formål.

Det kreves at du har tilgang til tjenesten for å få sett disse informasjonselementene.

Kontakt oss for mer informasjon

  • Relaterte treff

Kontaktinfo


  • Telefon: 38 06 60 00 Faks: 38 06 60 01
  • Besøksadresse: Skibåsen 33H, 4636 Kristiansand S
  • Postadresse: Postboks 9018 Sørlandsparken, 4696 Kristiansand S
  • Org.nr: 938751943
  • Send forespørsel