Atico As - Miljøindex

Atico As

Tilby yrkesrettet rehabilitering og varig tilrettelagte arbeidsplasser for mennesker som faller utenfor det ordinære arbeidsmarked. Dette skal skje i form av avklaring, kvalifisering og formidling til arbeid, samt gjennom en lønnsom produksjon av tjenester og varer til det åpne marked.

Det kreves at du har tilgang til tjenesten for å få sett disse informasjonselementene.

Kontakt oss for mer informasjon

Kontaktinfo