Renor AS - Miljøindex

Renor AS (Konsern)

Mottak og behandling av farlig avfall, samt kursvirkomhet innenfor samme område
 

Sertifisering

ISO 14001
Sertifiseringsstandard: NS-EN ISO 14001:2015
Sertifikatnummer: S-008
Akkrediteringssystem: Norsk Akkreditering
NACE: 381: Innsamling av avfall
Førstegangssertifisert: 26.02.2010
Sertifikatet utløper: 31.08.2021
Sertifisert av: Stiftelsen Kontrollrådet
Virksomhet: Innsamling, mottak, kontroll, behandling, lagring, brenselsproduksjon og videredistribusjon av alle typer avfall.
 

Kontaktpersoner

Funksjon Navn Tittel
Leder email Jarle Haugdal Adm. dir og Daglig leder Brevik
Øvrig ledelse email Cathrine Olsen daglig leder, Aurskog
Marked email Tom Berntsen Markedssjef
Salg email Morten Vinnstad Kay Account Manager
Salg email Arne Paulsrud salgssjef
Salg email Tom Berntsen Markedssjef
Kvalitet email Birte Hartvedt kvalitetssjef
 

Bransjer

Gjenvinning av ikke-metallholdig avfall og skrap Renovasjon
 

Kontorer

Relasjonstype Navn
Moderselskap Norcem As
Avdeling Renor As Avd Brevik

Kontaktinfo

Scroll for mer info

Meldingen din ble vellykket sendt!