Arendal Eiendom Kf - Miljøindex

Arendal Eiendom Kf

Ivareta eieransvaret for kommunens bygningsmasse gjennom å sikre og opprettholde verdiene som er nedlagt i bygningsmassen. Dette skal skje gjennom forvaltning, drift og vedlikehold av kommunal eiendom. Driften av foretaket skal så langt som mulig skje i samsvar med vanlige forretningsmessige prinsipper, men foretaket skal også ivareta hensynet til gode fellesløsninger og opptre i tråd med kommunale planer og målsettinger. Foretaket har ansvaret for oppgradering av bygningsmessige forhold som følge av nye forskriftskrav, unntatt forskriftskrav som utløses av endrede brukerbehov. Foretaket ivaretar byggherrefunksjonen ved utbygging og modernisering av kommunal bygningsmasse. Foretaket kan bistå ved tilrettelegging av boligområder og byggefelt samt inngå utbyggingsavtaler. Foretaket skal se kommunens arealer i sammenheng slik at det oppnås en effektiv utnyttelse. Dette kan skje ved å kjøpe og selge eiendom. Foretaket skal inngå husleieavtaler, inklusiv renholdstjenester og andre brukerre

Det kreves at du har tilgang til tjenesten for å få sett disse informasjonselementene.

Kontakt oss for mer informasjon

Kontaktinfo


  • Telefon: 37 01 30 00 Faks: 37 01 30 13
  • Besøksadresse: Rådhusg. 10, 4836 Arendal
  • Postadresse: Postboks 123, 4891 Grimstad
  • Org.nr: 895479322
  • Send forespørsel