Eiker Vekst As - Miljøindex

Eiker Vekst As

Produksjon, handel og annet tjenesteytende arbeid ved bruk av arbeidskraft rekruttert blant psykisk funksjonshemmede og andre særlig svake grupper som ikke er i stand til å utføre arbeid på det ordinære arbeidsmarked.

Det kreves at du har tilgang til tjenesten for å få sett disse informasjonselementene.

Kontakt oss for mer informasjon

Kontaktinfo