Bakehuset As - Miljøindex

Bakehuset As (Hovedkontor)

Produksjon og salg av bakerivarer samt hva hermed står i forbindelse. Herunder inngår investeringer i aksjer og andre selskaper i den grad dette inngår i realisering av ovennevnte formål.

Det kreves at du har tilgang til tjenesten for å få sett disse informasjonselementene.

Kontakt oss for mer informasjon

Kontaktinfo