Diakonhjemmet Sykehus As - Miljøindex
  • Sertifisering
  • Kontaktpersoner
  • Bransjer
  • Kontorer

Diakonhjemmet Sykehus As

Selskapet har som formål på "non-profit" basis å bidra til å fremme den diakonale sak i kirke og samfunn. Som diakonal institusjon innenfor rammen av Den norske Kirke skal selskapet bidra til å virkeliggjøre de ideelle mål som er fastsatt i vedtektene for Det norske Diakonhjem. Slik virksomhet kan drives av selskapet selv, gjennom datterselskaper eller i samarbeid med andre offentlige eller private selskaper og institusjoner. Sykehuset skal drives i nært samarbeid med andre deler av helse- og sosialtjenesten og med krikens øvrige diakonale virksomhet. Innenfor rammen av det som er bestemt i første ledd skal selskapet: Drive sykehus i samsvar med lov om spesialisthelsetjenesten m.v. Drive forskning, fagutvikling og forsøksvirksomhet innenfor sykehusets ansvarsfelt, herunder arbeide med medisinetiske spørsmål. Samarbeide med Diakonhjemmets øvrige virksomhet, herunder delta i undervisningen av ulike faggrupper innenfor helsetjenesten og diakoni. Sykehuset skal utøve sin virksomhet i sams

Det kreves at du har tilgang til tjenesten for å få sett disse informasjonselementene.

Kontakt oss for mer informasjon

  • Relaterte treff

Wurth Norge AS

46 40 15 00 - Mortev. 12, 1481 Hagan

Engrosfirma; salg av feste-og slipemateriell, verktøy, kjemiske produkter, sort...


Borregaard AS

69 11 80 00 - Hjalmar Wessels v. 6, 1721 Sarpsborg


Norsk Skogsertifisering AS

48 17 10 00 - Lilleakerv. 31, 0283 Oslo

Norsk Skogseretifisering organiserer en frivillig selvkostbasert gruppesertifise...


Kontaktinfo


  • Telefon: 22 45 15 00 Faks: 22 45 16 06
  • Besøksadresse: Diakonv. 12, 0370 Oslo
  • Postadresse: Postboks 23 Vinderen, 0319 Oslo
  • Org.nr: 982791952
  • Send forespørsel