Asvo Kvinesdal As - Miljøindex

Asvo Kvinesdal As

Å utvikle og gi meningsfullt arbeid til yrkeshemmede - hele tiden med det for øyet at enkeltmenneskets verdighet, selvfølelse og respekt står i fokus. Gjennom dette skal vi: a) Utvikle og drive en attføringsbedrift som NAV-kontorene i nærområdet stadig ønsker å kjøpe tjenester hos. b) Tilby tilrettelagte arbeidsplasser for enkelte definerte grupper funksjonshemmede bosatt i Kvinsedal kommune. Selskapet skal ikke ha som formål å skaffe aksjonærene økonomisk utbytte.Selskapets overskudd skal forbli i bedriften og disponeres til som styrker den fremtidige drift.

Det kreves at du har tilgang til tjenesten for å få sett disse informasjonselementene.

Kontakt oss for mer informasjon

Kontaktinfo


  • Telefon: 38 35 16 11
  • Besøksadresse: Åmot Industrig. 16, 4480 Kvinesdal
  • Postadresse: Postboks 310, 4492 Kvinesdal
  • Org.nr: 964761086
  • Send forespørsel