Byen vår Drammen As - Miljøindex

Byen vår Drammen As

Å arbeide for å vitalisere Drammen sentrum gjennom større kommersiell aktivitet, kulturelle opplevelser, vektlegging av estetiske verdier, god tilgjengelighet for alle brukere, skap ett sentrum samt videreutvikle tradisjoner og særpreg. Selskapet skal være den mest attraktive samarbeidspartner for næringsliv og kommune innenfor: profilering- og handelsaktiviteter, sentrumsutvikling og kulturaktiviteter. Dette medfører at selskapet skal være en sentral aktør i en langsiktig positiv utvikling av byen og den naturlige møteplass mellom selskapets aksjonærer. Selskapet skal søke å videreføre samspillet mellom handel, gårdeiere, næringsliv og kommune. Dette har sammenheng med at ulike virksomheter og aktiviteter er innbyrdes avhengig av hverandre, og hvert enkelt område innenfor selskapets formål vil stå sterkere innenfor et gjensidig forpliktende samarbeid. Selskapet skal arbeide for å vitalisere Drammen sentrum ved å utvikle og produsere tjenester for næringsliv og kommune som kan øke Dra

Det kreves at du har tilgang til tjenesten for å få sett disse informasjonselementene.

Kontakt oss for mer informasjon

Kontaktinfo