Bedriftsforbundet - Miljøindex
  • Sertifisering
  • Kontaktpersoner
  • Bransjer

Bedriftsforbundet

Arbeide for: - at medlemmene får tilfredsstillende arbeidsbetingelser og utviklingsmuligheter, - å gjøre medlemsbedriftene konkurransedyktige og lønnsomme, - å styrke medlemmenes samfunnsmessige innsats for sikre og fremtidsrettede arbeidsplasser, - å styrke medlemmenes kompetanse og arbeidsgiver ansvar, og - å virke for samarbeid mellom næringsliv og øvrige deler av samfunnet.

Det kreves at du har tilgang til tjenesten for å få sett disse informasjonselementene.

Kontakt oss for mer informasjon

  • Relaterte treff

Delta

02125 - Lakkeg. 23, 0187 Oslo

Delta er en partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon som skal utvikle ar...
Kontaktinfo