Clampon As - Miljøindex

Clampon As

Utvikle, produsere og markedsføre instrumenter for måling av væske-, gass-, og partikkelstrømmer oppstrøms fra reservoaret og frem til foredlingsanlegg. Etter foredlingsanlegg kan selskapet engasjere seg i målinger knyttet direkte til petroleumsprodukter. På tilsvarende vis kan selskapet engasjere seg i instrumentering for korrosjonsovervåking av rørledninger også her regnet oppstrøms frem til foredlingsanlegg.

Det kreves at du har tilgang til tjenesten for å få sett disse informasjonselementene.

Kontakt oss for mer informasjon

Kontaktinfo