Delta - Miljøindex

Delta


 

Delta er en Fair Union. Det betyr at vi er en arbeidstakerorganisasjon som tar samfunnsansvar og lever som vi lærer.

Delta arbeider for at høy etisk forståelse og bevissthet skal prege samfunns- og arbeidslivet. Samfunnsansvar utøves på mange nivåer, både gjennom den enkeltes bidrag i sin yrkesutøvelse eller som privatperson, men også gjennom virksomheters, organisasjoners og myndigheters ansvar for å opptre etisk bevisst.

 

Delta som Fair Union:

 

  • engasjerer seg i internasjonalt bistands- og solidaritetsarbeid
  • er medlem i det globale fagforbundet for stats- og kommuneansatte (PSI) og fremmer gjennom dette grunnleggende arbeidstakerrettigheter i et globalt perspektiv
  • støtter YS’ solidaritetsfond
  • er Miljøfyrtårn-sertifisert
  • er medlem i Initiativ for Etisk Handel
  • har en partnerskapsavtale med Røde Kors

 

Delta forplikter seg til å:

 

  • velge leverandører av varer og tjenester og samarbeidspartnere som respekterer grunnleggende arbeidstaker- og menneskerettigheter
  • velge leverandører av varer og tjenester og samarbeidspartnere som tar etiske og miljømessige hensyn
  • ta etiske og miljømessige hensyn ved pengeplasseringer

 

Sertifisering

Miljøfyrtårn
Sertifiseringsstandard: Miljøfyrtårn
Sertifikatnummer: 1845
Førstegangssertifisert: 03.12.2008
Sertifikatet utløper: 01.02.2024
Sertifisert av: Stiftelsen Miljøfyrtårn
Avdeling: Delta
 

Kontaktpersoner

Funksjon Navn Tittel
Leder email Gisle Salem Administrasjonsdirektør
Øvrig ledelse email Nina Jensen Seksjonsleder drift og innkjøp
Miljø email Nina Jensen Seksjonsleder drift og innkjøp
 

Bransjer

Organisasjoner, interesseorg. næringsliv Organisasjoner, kommunale
 

Kontorer

Relasjonstype Navn
Avdeling Delta Oslo
Delta Region Innlandet -Avd Lillehammer
Delta Region Midt Avd Trondheim
Delta Region Midt Avd Åøesund
Delta Region Nord - Avd Bodø
Delta Region Nord Avd Tromsø
Delta Region Sør-Vest Avd Stavanger
Delta Region Sørvest Avd Kristiansand
Delta Region Sørøst Avd Tønsberg
Delta Region Vest Avd Bergen

Kontaktinfo

Scroll for mer info

Meldingen din ble vellykket sendt!