Archer Oiltools As - Miljøindex

Archer Oiltools As

Omfatte produksjon og salg av tjenester til olje- og gassindustrien samt det som står i forbindelse med dette herunder deltagelse i andre virksomheter ved egenkapitalinnskudd, lån eller garantistillelse.

Det kreves at du har tilgang til tjenesten for å få sett disse informasjonselementene.

Kontakt oss for mer informasjon

Kontaktinfo


  • Telefon: 51 30 88 00 Faks: 51 30 88 01
  • Besøksadresse: Sandnesv. 358, 4312 Sandnes
  • Postadresse: Postboks 8037, 4068 Stavanger
  • Org.nr: 968145843
  • Send forespørsel